رییس‌جمهور! چرا سیاست نامه نمی‌خوانید؟

بریدن از ریشه‌های فرهنگی یا بهتر است بگویم دور ماندن از ارزش‌هایی که اعتبار زیستن یک جامعه را طی سده‌ها، با مایه‌گذاشتن از آموزه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی ساخته می‌شود، سبب می‌گردد که ما هر روز در معرض تکرار اشتباهات باشیم و از میراث چند هزار ساله تنها نامی‌برای ما باقی بماند. این مقوله در تمام بخش‌ها صدق می‌کند از جمله سیاست. در زمره آثار مهم زبان پارسی، یکی هم سیاست نامه یا سیر الملوک است. این کتاب مشتمل بر مسایل حکومتی؛ سیاسی و اجتماعی است که به فرمان ملکشاه سلجوقی؛ توسط خواجه نظام الملک طوسی نوشته شده است. در این کتاب حکایات و روش‌های بسیار ارزشمند برای تحقق عدالت و رسوم درست حکومت‌داری وجود دارد که می‌تواند در هر شرایطی قابل استفاده باشد. این‌گونه کتاب‌ها اند که دست‌آورد‌های گذشته‌گان را باید افتخار فرزندان‌شان می‌سازد. مثلا این کتب با این حکایت تکان‌دهنده آغاز می‌یابد:
آورده‌اند که حضرت عمر در زمان نزع به فرزندش عبدالله وعده می‌د‌هد که تا سه شبانه‌روز به خواب او خواهد آمد. این وعده و انتظار به دوازده سال می‌رسد. تا بالاخره آن حضرت به خواب فرزندش می‌آید. عبدالله می‌پرسد که دلیل این غیابت طولانی چه بود؟ حضرت عمر می‌گوید. در زمان خلافت من، در روستایی از بلاد عراق، پلی برفراز جویباری ویران شده بود و گماشتگان ما را یارای ساختن آن نبود. اتفاقا بزی از آن پل می‌گذرد و پای آن می‌شکند. من در این دوازده سال جواب آن را پس می‌دادم.
این حکایت، مو بر اندام آدم راست می‌کند که حکومت‌‌داری و مسوولیت در قبال مردم به چه اندازه بزرگ است و حکام باید از روزی بترسند که مورد مواخذه الهی قرار بگیرند.
ما در درازنای پاسداری از ارزش‌های انسانی را تا این‌جا این‌گونه آمده‌ایم. پس گاهی بیهوده نیست که به این ارزش‌ها و گذشتگان مان ببالیم و از دست‌آورد‌های آن‌ها به‌عنوان نسخه‌های تجربی استفاده کنیم.
حکام ما بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند اند که این نسخه‌ها را بازخوانی کنند. در شرایطی که جنگ و انتحار و فقر، روزانه جان آدم‌های بسیاری را می‌گیرد و بی‌عدالتی کمر انسان‌ها را می‌شکند چه کاری بهتر از برگشت به گذشته‌هایی است که در آن ارزش و حقوق انسان‌ها پاسداری می‌شود.
به تعدادی از مسایلی که در سیاست نامه به آن پرداخته شده است اشاره می‌کنم:

در باب دادخواهی و سیرت نکو ورزیدن حکام

«چاره نیست پادشاه را از آن‌که هفته‌ای دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت به گوش خویش بشنود و بی‌واسطه [با رعیت سخن گوید]
«چنان خواندم در کتب پیشنیان که بیشتر از ملکان عجم دکانی بلند ساختندی و بر پشت اسپ بر آن‌جا بایستادندی تا متظلمان که در آن صحرا گرد شده بودندی همه را بدیدندی و داد هر یک بدادندی و سبب این چنان بوده است که چون پادشاهی جایی نشیند که آن جایگاه را در و درگاه و دربند و دهلیز و پرده و پرده دار باشد؛ صاحبان غرض و ستمکاران آن کس را باز دارند و پیش شاه نگذارند.»
«شنودم که یکی از ملوک از گوش گران‌تر بوده است‌؛ چنان اندیشید که کسانی‌که ترجمانی می‌کنند و حاجبان؛ سخن متظلمان با او راست نگویند و او چون حال نداند چیزی فرماید که موافق آن کار نباشد. فرمود که متظلمان باید جامه سرخ بپوشند و هیچ کس دیگر سرخ نپوشد تا من ایشان را بشناسم و این ملک بر پیلی نشستی و در صحرا بایستادی و هر که را با جامه سرخ دیدی بفرمودی تا جمله را گرد کردندی؛ پس به جایی خالی بنشستی و ایشان را پیش آوردندی تا به آواز بلند حال خویش می‌گفتندی و او انصاف ایشان می‌دادی و این همه احتیاط جواب آن جهان را کرده‌اند تا چیزی بر ایشان پوشیده نگردد.»

زنجیر عدالت

کم‌تر کسی است که در مورد زنجیر عدالت انوشیران نخوانده و نشنیده باشد. پس از این که انوشیروان حاکم یکی از بلاد را که بر پیرزنی ظلم بی‌حد روا داشته بود‌؛ به‌دار آویخت و اموال اورا مصادره کرد. عاملان و وزیران، هرچه به ظلم از دیگران ستانده بودند باز پس دادند و عذر‌ها خواستند؛ دیگر کسی را زهره ظلم بر کسی نبود. انوشیروان به این فکر شد اگر مظلومی بخواهد برای دادخواهی به نزد او بیاید ممکن است که حاجبان اورا نگذارند؛ پس بر در سرای خود زنجیری بست که هر که بیاید و آن زنگ را به صدا در اورد، خود بشنود که مظلومی ‌برای خواستن عدالت آمده است. هفت سال تمام کسی در قلمرو انوشیروان برای به صدای در اوردن زنجیر عدالت نیامد؛ تا بالاخره در یک نیمه روز که گماشتگان همه خوابیده بودند؛ صدای زنگ بلند شد و انوشیروان بشنید. فورا از خادمان کسی را فرستاد تا ببیند که چه کسی برای تظلم آمده است. دیدند که خری آمده و خود را به ناقوس زنگ چسپانده و پیهم صدای زنجیر عدالت را به نوا می‌آورد… بالاخره معلوم شد که این خر به شکایت از صاحبش که به‌دلیل کهولت سن او را آزاد کرده است و علوفه برای خوردن ندارد به دربار شاه عادل برای تظلم آمده است و انوشیروان هم عدالت را در حق او استوار می‌سازد و صاحبش را مکلف به دادن علوفه تا آخر عمر برای خری که یک عمر برای او کار کرده است می‌سازد.
مولفه‌های حقوق بشری و عدالت اجتماعی را در این‌گونه حکایات بسیار می‌توان یافت.

درباب قاضیان و ارگان‌های قضایی

«کار داوری و قضا کاری است بزرگ و الهی. زیرا که موضوع آن جان و مال مسلمانان است. بنابر‌این پادشاه باید که در گزیدن قاضی ژرف‌نگر و باریک‌اندیش باشد. به دانش و پارسایی وی مطمین شود. او را از مال بی‌نیاز کند تا احتمال لغزش و خطا در کار وی نرود.»
در سیاست نامه برای عبرت و جلوگیری از اشتباهات‌؛ تامین عدالت؛ نظارت از کار نظام، روش‌های گزینش افراد متعهد برای امور حکومتی‌؛ گزینش قاضیان و وزیران…. بالاخره تمام آن چیز‌هایی که پازل حکومت را می‌سازد‌؛ حکایات و طرح‌هایی وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرده و یا از قرینه‌های آن به ایده‌هایی دست یافت که بتوان به معنای واقعی «روزنه‌ای به نظام عادل» را گشود.
از رییس‌جمهور می‌خواهم در کنار برنامه‌های پیشرفت توسعه اقتصادی و تطبیق راهکار‌هایی پیچیده برای رسیدن به عدالت، یک بار هم به گذشته بر گردند و به عمله و فعله نظام حکومت وحدت ملی هدایت بدهند ولو برای یک بار هم که شده «سیاست نامه» را بخوانند و از آن برای ساختن نظام عادل استفاده کنند. اگر هم نتایج متوقعه حاصل نشد. مزیت رجعت به یک اصل ارزشمند برای شما به‌عنوان‌ رییس‌جمهور کتاب‌خوان و طرفدار پاسداری ارزش‌های دیرینه فرهنگی سر جای خودش باقی خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :