۱۳ جوزا ۱۳۹۵آرشيو روزانه:

تاثیر برنامه میثاق شهروندی بر همکاری میان وزارت‌خانه‌ها

8صبح،‌ کابل: اشرف غنی رییس‌جمهور کشور، می‌گوید که برنامه ملی میثاق شهروندی روحیه مثبت همکاری میان وزارت‌خانه‌‌ها را به‌وجود آورده است. آقای غنی که صبح امروز پنج‌شنبه، از طریق ویدیو کنفرانس در مرکز ملی توحید، با والیان صحبت می‌کرد، گفت...