شاهراه سالنگ‌ بسته شد

۸صبح، کابل: شاهراه سالنگ‌، در اثر سرازیرشدنِ سیلاب‌ و ویران‌شدنِ جاده‌ها، از شب گذشته بدین‌سو، به روی ترافیک بسته شده است.
جنرال محمدرجب، فرمانده پولیس شاهراه سالنگ، با نشر عکس‌هایی از ویرانی‌های ناشی از سیلاب در مسیر سالنگ، از راننده‌ها خواسته تا از حرکت به‌سوی سالنگ خودداری کنند.
به قول فرمانده حفظ و مراقب سالنگ‌ها قسمت‌هایی از شاهراه سالنگ در پی سرازیرشدنِ سیلاب، شب گذشته تقریبا ویران شده است.
هنوز معلوم نیست که این مسیر، چی زمانی به روی ترافیک باز می‌شود، اما فرمانده حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، گفته است: «مسافران و رانندگان، منتظر آگهی بعدی در مورد شرایط راه سالنگ باشند.»
در جریان زمستان و برف‌باری‌ها هر از گاهی سالنگ به روی مسافران بسته می‌شد، اما ویرانی جاده‌ها و بسته‌شدنِ سالنگ در پی سرازیرشدنِ سیلاب، اتفاقی بود که تا هنوز کمتر رخ داده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :