زنان قربانیان اصلی چهار دهه جنگ

- مریم حیدری

تاریخ چهار دهه‌ی اخیر افغانستان تاریخی است که جنگ پیکره‌ی اصلی آن را تشکیل داده است؛ جنگی که جز فجایع انسانی، کشتار‌های دسته‌جمعی و مهاجرت‌های اجباری، حاصلی نداشته است.
طی این چهار دهه جنگ، زنان افغانستان از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به حاشیه رانده شده‌اند و این روند هم‌چنان نیز ادامه دارد. اوج این فاجعه زمانی رقم می‌خورد که فرهنگ و سنت حاکم بر افغانستان نیز با مشکلات حاصل از جنگ در‌هم‌تنیده می‌شود. حاصل این در‌هم‌تنیدگی فجایعی است نظیر:
• محروم شدن زنان از تحصیل؛
• پوشش اجباری؛
• ازدواج‌های اجباری؛
• قاچاق زنان؛
• تجاوز‌های گروهی.
مجموعه‌ی آنچه در بالا ذکر شد، باعث محو شدن زنان از همه‌ی عرصه‌های‌ زندگی اجتماعی می‌شود. اوج گرفتن عوامل ذکر شده و ادامه‌‌ی این روند باعث می‌شود بسیاری از زنان، انتخابی جز مهاجرت نداشته باشند.

نوشتار حاضر کوششی است برای توصیف زنانی که مستقیم یا غیر‌مستقیم، قربانی این چهار دهه جنگ شده و می‌شوند. در این میان می‌توان گفت زنان سرزمین افغانستان، زنان زجر‌کشیده‌ای هستند که گذر طاقت فرسای لحظه‌های زنده بودن را هم در جغرافیایی که هنوز سایه‌ی جنگ بر آن سنگینی می‌کند و هم در آن سوی مرز‌هایی که بار‌ها در آن بیگانه و مهمان ناخوانده نامیده شده‌اند؛ تاب می‌آورند.
مهاجرت هم تجربه‌ای بغرنج برای مهاجران بوده و هم سویه مثبت داشته است که هر یک از این دو سویه را می‌توان در مولفه‌های زیر مورد بررسی قرار داد.

طبقه‌بندی زنان مهاجر

مهاجران افغانستانی را می‌توان بر‌اساس مولفه‌های متفاوتی طبقه‌بندی کرد. بی‌شک مهاجرت اجباری حاصل شرایطی بحرانی است که بر کشور حاکم شده است. در این میان اقشار مختلف جامعه به نسبت جایگاه‌شان در کشور مبدا شرایط متفاوتی را در کشور دوم تجربه می‌کنند. اگرچه متفاوت بودن شرایط آن‌ها در کشور مبدا باعث تفاوت نسبی شرایط آن‌ها در هنگام مهاجرت است، اما بی‌شک تجربه‌ی تبعیض و نابرابری تجربه‌ای است که هر کدام از این اقشار، آن را با تمام وجود لمس می‌کنند. تردیدی نیست که زنان مهاجر به‌دلیل نداشتن قدرت در جامعه‌ی سنتی افغانستان و هم‌چنین محدودیت‌های حاصل از مهاجرت با آسیب بیشتری نسبت به مردان مهاجر، مواجه هستند. قرار گرفتن مولفه‌ی جنسیت و نگاه جنسیتی- که خود عامل مهم و تاثیرگذاری در مناسبات قدرت در یک جامعه است و رابطه‌ای تنگاتنگ با فرهنگ و سنت آن جامعه نیز دارد- در این میان باعث تبعیض مضاعف و افزایش فرودستی زنان مهاجر می‌شود.

وضعیت زنان مهاجر را با توجه به مولفه‌های زیر می‌توان بررسی کرد:

۱- نسل‌ها (بر اساس زمان مهاجرت)
با نگاهی تاریخی به سیل مهاجرین افغاستانی به ایران می‌توان این مهاجرین را به سه نسل تقسیم کرد:
نسل اول با اوج گرفتن جنگ‌های داخلی در دهه‌ی پنجاه و شصت، افغانستان را ترک می‌کند. این نسل که دوران کودکی و جوانی خود را در افغانستان سپری کرده است به واسطه‌ی زبان، فرهنگ، مذهب و پیشینه‌ی تاریخی مشترک راهی ایران می‌شود. زنان مهاجر نسل اول با همان پیشینه‌ی سنتی مبتنی بر تبعیض‌های عمیق جنسیتی، دوران زندگی خود را در ایران سپری می‌کنند. مهم‌ترین دغدغه‌ی این نسل را می‌توان دغدغه‌ی حفظ جان دانست. در این نسل به واسطه‌ی وابستگی بیشتر و فاصله‌ی کم‌تر بین زندگی در افغانستان و مهاجرت به ایران شاهد تعارض آرمان بازگشت به وطن و همزمان ترس از بازگشت به وطن هستیم.
این نسل از زنان مهاجر جدای از پیشینه‌ی تبعیض‌آمیزی که با خود حمل می‌کنند، محرومیت‌های حاصل از مهاجرت را نیز تجربه می‌کنند. در نتیجه شاهد تغییر بنیادینی در ساختار این نسل نیستیم.
نسل دوم را دختران و زنانی تشکیل می‌دهند که دوران کودکی و نوجوانی خویش را در ایران سپری کرده‌اند. مهم‌ترین دغدغه‌ی این نسل را می‌توان بحران هویت حاصل از مهاجرت دانست. قرار‌گیری این بحران و فشار‌های ناشی از نگاه جنسیتی که نسل اول با خود به همراه آورده است، هم‌چنین تجربه‌ی تبیعض جنسیتی در کشور دوم؛ شرایط پیچیده‌ای از تجربه‌ی تبعیض را به نسل دوم تحمیل می‌کند. در این شرایط شاهد فرآیند رشد متزلزل این نسل هستیم.
نسل سوم را دختران و زنان خانواده‌های مهاجری تشکیل می‌دهند که در ایران به دنیا آمده‌اند. این دختران به واسطه‌ی حضور و تجربه‌ی همزیستی با نسل اول و دوم دچار بحران ارتباط هستند.
تجربه‌ی روزانه‌ی این نسل تجربه‌ای میان آرمان بازگشت به میهن، جنگ و ترسی است که نسل اول تجربه کرده‌اند و بحران هویتی که نسل دوم با آن درگیر هستند. آن‌ها در خانواده‌ای زندگی می‌کنند که به واسطه‌ی تجربه‌ی مهاجرت در شرایط پیچیده‌ای بین سنت، تبعیض‌های جنسیتی و جستجو برای هویتی تازه در کشوری جدید معلق مانده است.
این بحران را می‌توان بحران برقراری ارتباط بین جامعه ‌درونی (خانواده) و جامعه بیرونی (کشور دوم) دانست. جامعه ‌درونی نگاه جنسیتی را به شکلی مضاعف به این دختران و زنان تحمیل می‌کند و جامعه ‌بیرونی تجربه‌ای از همزمانی نگاه جنسیتی- به شکلی مدرن‌تر- و تبعیض نژادی را به این افراد تحمیل می‌کند. در نتیجه نسل سوم مهاجرین نمی‌توانند وجه اشتراکی بین این دو جامعه تعریف کنند. این نسل همواره دچار نوعی دوگانگی و گریز ناشی از بحران ارتباط است. هم‌چنین این بحران را برای نسل سوم می‌توان در هر یک از جوامع درونی و بیرونی به‌شکل مجزایی مشاهده کرد.

۳- جغرافیای مهاجرت: حاشیه‌نشینی، شهر‌نشینی

زنان مهاجر را با توجه به ساکن شدن در مناطق مختلف کشور دوم می‌توان به دو دسته ‌زنان مهاجر حاشیه‌نشین و شهر‌‌نشین تقسیم کرد. شرایط حاصل از این دو گونه سکنی‌گزینی می‌تواند تاثیرات متفاوتی از تقویت تبعیض جنسیتی یا تغییر فرم این تبعیض به زنان مهاجر تحمیل کند. به واسطه ‌بافت سنتی حاشیه‌ی کلان‌شهر‌ها زنانی که به‌دلیل شرایط مالی سخت‌تر چاره‌ای جز سکنی گزیدن در حاشیه‌‌ی شهر‌های بزرگ ندارند، شاهد سرکوب جنسیتی عمیق‌تر هستند. هم‌چنین این نگاه جنسیتی به واسطه ‌خود این زنان باز‌تولید می‌شود.
زنان مهاجری که به واسطه ‌برخورداری از وضعیت مالی به نسبه بهتر در شهر‌های بزرگ زندگی می‌کنند شرایط متفاوتی از تبعیض‌های جنسیتی را تجربه می‌کنند.

۴- تحصیلات و سرمایه‌های اجتماعی

زنان مهاجر به واسته ‌میزان تحصیلات یا اساسا برخورداری از سواد یا محرومیت از آن در دایره‌های متفاوت ارتباطی قرار می‌گیرند. زنان تحصیل‌کرده‌ای که در افغانستان جایگاه اجتماعی و شغلی به نسبه پذیرفته‌شده‌ای داشته‌اند، در کشور دوم به‌دنبال بازگرداندن آن جایگاه اجتماعی هستند. این زنان در جستجوی ارتباط بیشتر با جامعه ‌مهاجر تحصیل‌کرده و هم‌چنین جامعه ‌بیرون هستند. در این میان به همان نسبت که زنان تحصیل‌کرده در پی یافتن جایگاه اجتماعی جدید هستند زنان بازمانده از تحصیل به واسطه ‌ناتوانی در برقراری ارتباط و عدم دسترسی به امکانات مطلوب اجتماعی، عدم آگاهی از وجود این امکانات و عدم آگاهی از حقوق خویش بیشتر به حاشیه رانده می‌شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :