دیدگاهی برای ساختن صنایع استخراجی در افغانستان – قسمت سوم

- داوودشاه صبا

قابل ذکر است که با وجود داشتن دو قانون منرال‌ها و‌هایدروکاربن‌ها و داشتن بعضی از اوراق‌پالیسی برای مدیریت‌ هایدروکاربن‌ها و بهره‌برداری منرال‌ها به مثابه چهارچوب‌های اساسی نهاد حقوقی در این سکتور، و تهیه خدمات تخنیکی کمکی از جانب کمک‌کننده‌ها در ۱۳ سال گذشته، کارایی و موثریت نهاد‌های افغانستان که مسوولیت مدیریت سکتور صنایع منرال‌ها را عهده‌دار هستند، تا هنوز ضعیف باقی مانده است. وزارت معادن و پترولیم و کمیسیون بین‌الوزارتی معدن‌کاری عناصر کلیدی مدیریت منابع منرال‌ها و‌هایدروکاربن‌ها در کشور می‌باشند. وظیفه وزارت معادن و پترولیم تنظیم، نظارت و تشویق سکتور منرالی و پترولیم، سازماندهی و هماهنگی ارزیابی داوطلبی‌ها برای اکتشاف یا اعطای جوازهای معدنکاری، بهره‌برداری و انجام مذاکرات پیرامون توافق‌نامه‌های این پروژه‌ها می‌باشد.
در نگاهی گذرا می‌توان دید که زیربناهایی که مدیریت مناسب و رقابتی این سکتور را بتواند میسر گرداند بسیار اندک است؛ بودجه کافی و مناسب وجود ندارد و برای حفظ و مراقبت وسایل و به‌دست آوردن تکنالوژی جدید، این نهاد به صورت نسبی و در برخی موارد به طور کامل متکی به پروژه‌های کمک تخنیکی خارجی می‌باشد. در بسیاری از موارد، مدیران ارشد بر اساس روابط استخدام گردیده‌اند تا بر مبنای تعهدات‌شان به آوردن اصلاحات در این سکتور و یا بر اساس توانایی‌های مسلکی‌شان؛ در سطوح میانه و پایین، کارکنان از معاشات بسیار پایین برخوردار هستند، که این مساله نه تنها از جذب متخصصان مورد نیاز در تشکیل رسمی‌ این نهاد جلوگیری می‌کند و کار با موثریت و کارایی را تشویق نمی‌کند، بلکه می‌تواند بستر مناسبی برای فساد فراهم آورد.
با نبود راهکاری واضح و تعریف‌شده برای رفع نواقص این وضعیت و اقدامات لازمی‌ برای انکشاف حد مناسبی از سرمایه بشری در این سکتور، ما تا هنوز در نقطه‌ای هستیم که به دشواری می‌توانیم افراد باتجربه و مسلکی را در سطح همتایان جهانی و حتا منطقه‌ای مان در این سکتور بیابیم؛ به طور مثال افرادی با تخصص‌های حقوق معدنکاری، مذاکره‌کننده توافق‌نامه‌های معدنکاری، تحلیلگر مالی معادن، متخصص مالیات منرال‌ها، مدیران اجرایی با تجربه معدنکاری و تطبیق قانون معادن وغیره تا هنوز بسیار کم‌پیدا هستند. بنا مساله ساختن یک نهاد کارآ و موثر و ظرفیت‌های مدیریتی لازم به مثابه یکی از بالاترین اولویت‌های وزارت معادن و پترولیم باقی خواهد ماند.
در حال حاضر، بدون برخی از معدنکاری‌های محلی کوچک و حرفه‌ای، بیشترینه از نظر تعداد، تشبثات غیرقانونی و یا خودسر هستند. نه تنها سهم این‌ها در کل اقتصاد کشور نامعلوم است، بلکه از نظر رسمیات تعدادشان بسیار اندک می‌باشد. برخی از پروژه‌های آماده‌سازی و یا اکتشافی در سکتور نفت‌وگاز در شمال نیز وجود دارد که انکشاف این سکتور را در میان‌مدت امیدوارکننده ساخته است. از عملیات‌های معدن‌کاری بزرگ و متوسط خبری نیست و در چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیز نمی‌شود برای آن خوشبین بود.
با نداشتن یک استراتژی واضح، نهاد مدیریت‌کننده این سکتور در کشور به عوض تمرکز بر آماده‌ساختن سرمایه‌های لازمی ‌برای مدیریت منابع‌مان از طریق انکشاف تشبثات مدرن کوچک و متوسط محلی که عملی‌تر به نظر می‌رسد، راه انکشاف بزرگ‌ترین ذخایر اکتشاف‌شده افغانستان را در اولویت کاری خویش قرار داده است؛ از جمله ذخایر معدن عینک، حاجیگگ، و در این اواخر معادن زرکشان، خان نشین، شیدا و بلخآب، که بیشتر اهداف کوتاه مدت سیاسی – اقتصادی را بازتاب دهد، تا انکشاف معقول، پایدار و به موقع این منابع را.
بسیاری از منابع ذکرشده به داوطلبی گذاشته شده‌اند، و ذخایر عینک کماکان در دسترس شرکت چینایی قرار گرفته است. اما، طوری که توقع می‌رفت، نه تنها کشورما چیز قابل لمسی را از بابت این قراردادها و یا داوطلبی‌ها به‌دست نیاورده است، بلکه در قضیه عینک، ما در حال حاضر با دشواری‌های حقوقی و تخنیکی فراوانی مواجه هستیم و در شرف از سرگیری مذاکرات پیرامون این قرارداد قرار داریم. در قضایای دیگر، وزارت معادن و پترولیم در پروسه طولانی و دشوار داوطلبی و مذاکراتی که ظرفیت پیشبرد آن را بدون مشاوره‌های تخنیکی و دوامدار خارجی ندارد، گیر مانده است. این در حالی است گاهی دسترسی به این مشاوره‌ها نیز میسر نمی‌باشد و یا به مشکل می‌توان آن را به‌دست آورد.
طوری که ذکر شد، بعضی دست‌آوردها در احیای پروژه‌های اکتشافی و استخراجی نفت‌وگاز و هم‌چنین در ساحات استخراج زغال و سنگ‌های تعمیراتی و ساختمانی وجود داشته است، اما تا اکنون سهم این‌ها در عواید ملی ناچیز است. تقریبا همه‌ی این فعالیت‌ها در ‌هاله‌ای از شک و تردید ناشی از نبود شفافیت لازم در پروسه‌های داوطلبی و اجاره‌دهی، حسابدهی از فعالیت‌های معدنکاری، اجراات غیراستاندارد و ناکارآ، مولدیت پایین، سوء مدیریت منابع، استخراج غیرقانونی، نبود الزامات صحی و ایمینی در معادن، کمبود نظارت و تفتیش نامناسب فعالیت‌های معدن‌کاری که منتج به حیف و میل منابع و تولید عواید ضعیف و ناکافی می‌گردد، پوشانیده شده است. استخراج غیرقانونی و قاچاق سنگ‌های قیمتی و تزیینی، کرومایت، تالک و مرمر- رخام به صورت گسترده وجود دارد و تقریبا همه‌ی این‌ها از کنترول این نهاد خارج هستند. این وضعیت زمینه‌های فساد، تنش‌ها و ستیزه‌های اجتماعی و ناامنی‌های بیشتر را فراهم ساخته است. بسیاری از مواد ساختمانی، به‌ویژه ریگ‌وجغل به صورت ناپایدار و غیرمعیاری از بستر رودخانه‌ها برداشته می‌شود که باعث ویرانی‌های زیاد محیط زیستی در این ایکوسیستم‌های حساس می‌گردد. بدون اثرات منفی این‌ها بار سنگین ایکولوژیکی و مالی را بر دوش نسل‌های آینده افغانستان به‌جا خواهد گذاشت.
مزید بر کمبود سرمایه‌های تخنیکی و انسانی در سکتور معادن و منرال‌ها، موانع دیگری نیز وجود دارد که انکشاف پایدار منابع قابل دسترس را سد ساخته است. نبود چهارچوب‌های خوب، واضح و تعریف‌شده و با ثبات تنظیم‌کننده و حقوقی، مسایل امنیتی و تنش‌ها و مداخلات سیاسی محلی در ساحات معدنی دورافتاده، کمبود انرژی و نبود زیرساخت‌های مناسب، برخی از این موانع هستند. نادیده‌انگاشتن و کم‌توجهی به اهمیت انکشاف معادن کوچک و متوسط به مثابه یک ضرورت دارای اولویت در این سکتور در طی سیزده سال گذشته باعث آن گردیده تا ما نتوانیم به نارسایی‌های تاریخی فرهنگ معدن‌کاری ضعیف در کشور رسیدگی لازم کنیم. این در حالی است که فقط با ایجاد تشبثات معدن‌کاری در معادن کوچک و متوسط مبتنی بر بهترین شیوه‌های معدن‌کاری است که می‌توان به مثابه یک پیش‌زمینه لازمی، بستر مناسبی را برای جذب شرکت‌های پیشگام اکتشافی به کشور مساعد سازیم و راه ساختن سکتور صنایع منرالی خویش را به جلو باز کنیم.
به مساله معدن‌کاری حرفه‌ای غیررسمی‌ که همراه با پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی ویژه خویش طی دهه‌های متمادی در افغانستان فعال بوده است، کم‌تر توجه گردیده و گام‌های اساسی و اقدامات عملی در راستای شناخت ماهیت این گونه معدن‌کاری در افغانستان، رسمی‌سازی و بلند بردن مولدیت، مسوولیت‌پذیری محیط زیستی و حفاظت از منابع طبیعی مورد بهره‌برداری، برداشته نشده است. تصورات غالب مبنی بر نبود شفافیت و حسابدهی در مدیریت منابع منرال‌ها نزد عامه مردم هنوز پابرجا است. با وجود تلاش‌ها در جهت مدرن‌سازی نهاد سروی جیولوژی افغانستان و ایجاد مرکز واحد معلومات، کم‌تر نتیجه‌ای از این تلاش‌ها را می‌توان به نمایش گذاشت؛ وضعیت بخش کادستر معادن تعریف بهتری از این ندارد. اداره پترولیم در وضعیت درهم از نظر ظرفیت کادری قرار دارد و روند اصلاحات خدمات ملکی در اداره بسیار کند و بی‌کیفیت است. این وضعیت در کل، نهاد وزارت معادن و پترولیم را با چالش‌های جدی در مدیریت موثر و کارای منابع منرالی و پترولیم مواجه ساخته است که جای اندیشه و نگرانی دارد.
۵٫ معدن‌کاری کوچک و حرفه‌ای
مشخصه اساسی فعالیت‌های معدن‌کاری کوچک و حرفه‌ای در افغانستان به‌سان بسیاری از کشورهای دیگر جهان با غیررسمی ‌بودن این تشبثات با قاعده‌ناپذیری آن‌ها از یک سو، و نداشتن سرمایه‌گذاری‌ها و وسایل مناسب از سوی دیگر با کمبود مهارت‌های تخنیکی و مدیریتی همراه می‌باشد. با آن هم، اگرچه این تشبثات می‌تواند به دلیل کمبود کارآیی و مولدیت پایین باعث حیف و میل منابع منرالی محدود در یک کشور گردد و دشواری‌های زیاد صحی و مصونیتی، هم‌چنان خطرات محیط زیستی فراوانی را به مردم و زمین‌های مورد بهره‌برداری ایجاد کنند، ولی در کوتاه‌مدت، اگر تنظیم شود، می‌تواند در رفع فقر شدید در ساحات روستایی از طریق ایجاد اشتغال، ثروت و عواید به کشور ممد واقع شود. به نسبت بار سبک سرمایه‌گذاری در این تشبثات، و کوتاه بودن زمان به پختگی رسیدن آن‌ها از مرحله کشف تا بهره‌برداری، این‌گونه معدن‌کاری در صورت رسمی‌ بودن، کارآیی منوط به خودش را خواهد داشت. به طور مثال در بسیاری مواردی که ذخایر معدنی از نظر تخنیکی و اقتصادی برای معدن‌کاری متوسط و بزرگ قابل استخراج و بهره‌برداری نمی‌باشند، با این شیوه می‌شود این منابع را استخراج و از آن بهره‌برداری کرد.
ادامه دارد

اشتراک گذاري با دوستان :