ناتوانی افغانستان در کنترول حریم فضایی

مقام‌های وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی می‌گویند که بخاطر مدیریت حریم فضای کشور به ۷۰ متخصص نیاز است اما طی ۱۴ سال گذشته تنها ۷ متخصص در این راستا آموزش دیده‌اند.
به گزارش صدای امریکا، محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی، می‌گوید به‌دلیل نبود ظرفیت‌های لازم، حکومت مسوولیت کنترول حریم هوایی کشور را تا سه الی پنج سال آینده به یک شرکت بین‌المللی خارجی واگذار خواهد کرد.
او گفت: «واضح بسازم که ما ظرفیت کدری و تخنیکی که بدون یک شرکت خارجی حریم فضایی را اداره بکنیم این امکان را نداریم.»
به گفته آقای بتاش، وزارت ترانسپورت و هوانوردی بودجه کافی برای سه ماه به‌دست آورده و قرار است از طریق رقابت آزاد کنترول حریم فضایی کشور را طی این سه ماه به یکی از شرکت‌های بین‌المللی خارجی هوانوردی بسپارد.
وزیر ترانسپورت و هوانوردی گفته تا پنج سال آینده کدرهای مسلکی داخلی آماده خواهند شد تا کنترول هوایی کشور را بعهده گیرند.
آقای بتاش گفت که در سه ماه نخست کاری‌اش برنامه‌ای را می‌سازد که به اساس آن مسوولیت کنترول میدان‌های هوایی سراسر کشور از نیروهای بین‌المللی به نیروهای داخلی انتقال یابد.
او گفت: «کوشش می‌کنیم تا سه سال اگر نتوانستیم تا پنج سال بکلی مدیریت فضایی افغانستان را بدون کدام شرکت خارجی، جوان‌های افغان اداره خواهند کرد.»
محمدالله بتاش هم‌چنان گفت که طی چهارده سال گذشته دولت افغانستان نتوانست انستیتوت هوا‌نوردی ملی را با تصدیق سازمان بین‌المللی هوانوردی یا ایکو فعال سازد.
وزیر ترانسپورت و هوانوردی گفت از همین‌رو اسنادی را که فارغان این انستیتیوت به‌دست می‌آورند به سطح بین‌المللی اعتبار ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :