سی و شش درصد مردم افغانستان باسواد هستند

۸صبح، کابل: همزمان با راه‌اندازی کمپاین جدیدی توسط وزارت معارف به منظور بلند بردن سطح سواد در کشور، مقام‌های وزارت معارف می‌گویند که در حال حاضر سطح سواد در کشور به ۳۶ درصد می‌رسد و قرار است این رقم تا سال ۱۳۹۹ به شصت درصد برسد.
محمد شفیق صمیم سرپرست وزارت معارف، روز یکشنبه، سی حمل، در کنفرانسی که به منظور گسترش سوادآموزی در کابل راه‌اندازی شده بود، گفته است که وزارت معارف تلاش دارد تا سطح سواد را در کشور بلند ببرد. براساس اعلامیه‌ای که توسط این وزارت منتشر شده، آقای صمیم گفته است: «در حال حاضر روند تعلیم و تربیه در افغانستان به خوبی انکشاف نموده و موفقانه به پیش می‌رود. سطح باسوادان به ۳۶ درصد بوده که از جمله ۲۰ در صد آن در میان خانم‌ها می‌باشند. سکتور تعلیم و تربیه و بخصوص سوادآموزی در محراق توجه دولت و حکومت وحدت ملی قرار داشته و در نظر است تا سال ۱۳۹۹  میزان باسوادان به ۶۰ در صد افزایش یابد که اهتمام بیشتر به بخش زنان می‌باشد.»
سرپرست وزارت معارف گفت هم‌‌اکنون در سراسر افغانستان کورس‌های سوادآموزی فعال بوده که حدود ۵۰۰ هزار سوادآموز در این کورس‌ها مصروف آموختن و نوشتن هستند. به گفته‌ی او، اکثریت شرکت‌کنندگان این کورس‌ها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.
اما سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، در این کنفراس گفت از مجموع نفوس افغانستان، تنها هفت میلیون نفر از نعمت سواد محروم هستند. آقای دانش افزوده است: «به اثر تداوم جنگ‌های سه و نیم دهه گذشته افغانستان با کاروان ۱۱ میلونی بی‌سوادان رو برو بوده که خوشبختانه دولت توانست با ایجاد کورس‌های قصیرالمدت سوادآموزی اضافه از چهار میلیون بی‌سواد را آموزش سواد بدهد.»
این آمارها تخمینی است و آمار مشخصی در مورد میزان افراد باسواد و بی‌سواد در افغانستان وجود ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :