بیش از سی تن زخمی نتیجه جنگ بر سر زمین

- شکوهمند- مزارشریف

منازعه بر سر زمین در ناحیه پنجم شهر مزارشریف به مشاجره لفظی میان باشندگان این ناحیه تبدیل شد و در نهایت منجر به زدوخورد شد که در نتیجه آن بیش از سی تن زخم برداشتند.
این منازعه میان کوشانی‌ها و مردم هزاره در منطقه فقیرآباد مربوط ناحیه پنجم شهر مزارشریف رخ داد که با مداخله پولیس و شورای ولایتی خاتمه یافت؛ اما سی نفر زخمی‌ شدند.
گفته می‌شود که شماری از زورمندان هر دو طرف را تحریک می‌کنند تا در این ساحه خانه بسازند اما خودشان استفاده سیاسی می‌کنند.
هزاره‌ها در این درگیری والی بلخ را متهم می‌کنند که مردم را تحریک می‌کند تا در این منطقه خانه بسازند ولی طرف کوشانی‌ها می‌گویند که سید ظاهر و سید عبدالله از فرماندهان پیشین حزب حرکت اسلامی‌ مردم هزاره را تحریک می‌کنند تا در این منطقه خانه ساخته و زمین‌های مردم کوشانی را غصب کنند.
جنرال عبدالرزاق قادری، آمر امنیت و سرپرست فرماندهی پولیس بلخ اما می‌گوید که احزاب سیاسی در این درگیری دست ندارند و مردم از سیزده سال به این‌سو بالای این زمین دعوا دارند ولی دعوای‌شان حل نشده است.
آقای قادری گفت: «دعوای چندین‌ساله بالای این زمین میان قوم هزاره و کوشانی وجود داشت که ما آن را به نهاد‌های عدلی و قضایی راجع ساختیم ولی گله ما از نهاد‌های عدلی و قضایی است که تا حال این دوسیه را حل نکرده‌اند تا میان مردم صلح برقرار باشد.»
آقای قادری اما می‌گوید تا حال در اثر این زد و خورد چهار نفر زخمی‌ به شفاخانه از هر دو طرف انتقال داده است. به‌گفته قادری وضع زخمیان خوب است
به‌گفته قادری منازعه بالای زمین نخست با مشاجره لفظی آغاز گردید ولی بعدا مبدل به برخورد فزیکی شد و مردم با سنگ و چوب به جان هم افتادند ولی با مداخله پولیس وضعیت اکنون زیر کنترول می‌باشد و پولیس خط فاصلی را میان دو طرف درگیر ایجاد کرده است.
در همین حال محمدابراهیم خیراندیش، رییس شورای ولایتی بلخ می‌گوید که تا کنون بیش از سی نفر زخمی ‌از هر دو طرف وجود داشته است ولی حالا وضعیت آرام می‌باشد.
به‌گفته رییس شورای ولایتی بلخ، در پشت این درگیری‌ها دست‌های اشخاص و احزاب است که می‌خواهند استفاده سیاسی کنند ولی مردم «بیچاره» قربانی می‌شوند.
رییس شورای ولایتی بلخ گفت: «دست‌های زیادی در پشت این قضیه وجود دارد.» وی افزود که از هر دو طرف بیست نفر به حیث نماینده به شورای ولایتی فراخوانده شده‌اند تا موضوع به‌صورت دقیق حل گردد. با این همه هر دو طرف درگیر در این درگیری می‌گویند که قباله شرعی در دست دارند و حاضراند به نهادهای عدلی مراجعه کنند.
محمدفهیم کوشانی طرف دیگر را به غصب زمین‌های مردم کوشانی متهم کرده می‌گوید: «پنج‌صد جریب زمین برای ما داده شده در زمان حکومت استاد ربانی و پنج‌صد جریب برای مردم هزاره داده شده است. آن‌ها زمین خود را جور کردند و لی زمین ما سفید ماند. حالی می‌خواهند که زمین ما را هم غصب کنند.»
محمدفهیم هم‌چنین گفت: «کلان‌ها سید ظاهر و سید عبدالله است که مردم را از نقاط بسیار دور می‌آورد و می‌خواهد که آن‌ها در این جا خانه بسازند… از دایزنگی و هزاره‌جات می‌آورد برای آن‌ها قومانده می‌کند که بزنید مردم کوشانی را.» یکی دیگر از مردم کوشانی می‌گوید که آنان در دو محکمه در مزارشریف و کابل دعوا را بردند و صاحب زمین شناخته شدند ولی کسی به این حکم محکمه توجه نمی‌کند.
کوشانی‌ها مدعی‌اند که مردمی از نقاط دور برای غصب زمین‌های‌شان توسط زورمندان آورده می‌شوند و از طرف شب خانه می‌سازند و مواد ساختمانی‌شان را می‌آورند. از طرف دیگر مردم اهل تشیع و هزاره مدعی‌اند که زمین از آن‌ها می‌باشد و مردم کوشانی زمین آن‌ها را غصب کرده است.
سید صادق از جانب مردم اهل تشیع می‌گوید: «مولوی عثمان در زمان جنبش که والی بود زور داشت… قدرت داشت زمین‌های ما مردم را چور و چپاول کرد و به مردم کوشی داد، حالی مردم کوشانی می‌خواهند زمین‌های ما را بگیرند.»
سید صادق مدعی است که از سال‌های ۱۳۱۷ و ۱۳۲۱ قباله شرعی این زمین‌ها به نام آنان می‌باشد و اسناد مالیاتی دارند که از سال ۱۳۱۷ مالیات این زمین‌ها را به دولت داده‌اند. یکی دیگر از مردم اهل تشیع که از ذکر نام خود خودداری کرد می‌گوید که در پس تمام این ماجرا‌ها دست والی بلخ است. او گفت: «این کار استاد عطا است.»
با این وجود هیچ طرف درگیر اسنادی را که ادعا می‌کنند دارند رو نکرده و تنها به این اکتفا می‌کنند که اسناد شرعی و قانونی این زمین‌ها از آن‌ها می‌باشد.  گفتنی است که تا کنون والی بلخ، سید ظاهر و سید عبدالله در این مورد واکنشی از خویش نشان نداده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :