پنج شخصیت تاثیرگذار

- دای چوپانی

دزد: دزد خیلی شخصیت تاثیرگذار دارد. وقتی دزد با بقیه انسان‌ها تعامل می‌کند، تاثیر شخصیتش تا سال‌ها بر روح و روان فرد متاثر، باقی می‌ماند. یک هموطن ما که از شخصیت یک دزد سخت متاثر شده بود، می‌گفت اگر دزد فقط یک مردانگی کند و عکس‌های خانوادگی‌اش را در فیسبوک نیندازد، حاضر است برای وزیر شدن او در پارلمان بریتانیا شصت رای اعتماد بخرد. شما گله داشتید که در پارلمان افغانستان رای خرید و فروش می‌شود. دیدید! حتا پارلمان بریتانیا از این ویروس مصون نیست.
آرایشگر: قبلا فقط نیمی‌ از جمعیت بشر از آرایشگر متاثر می‌شد. این روزها بیست درصد دیگر نیز روی آن اضافه شده است. یک فرد پشموک، کج‌بینی و دهن‌گشاد وقتی به ملاقات آرایشگر می‌رود، در ظرف سه ساعت به یک شخصیت ملی، عطریده، نازنازی و قابل قبول تبدیل می‌شود. این تاثیر‌گذاری تا زمانی باقی می‌ماند که فرد متاثر اشک نریزد و حمام نرود.
لوی‌درستیز: در بخش امنیت، لوی‌درستیز تاثیرگذارترین شخصیت است. اگر لوی‌درستیز با شهامت کامل اعلان کند که شکست خورده است و دیگر توان مدیریت و برنامه‌ریزی جنگ را ندارد، اکثر دهشت‌افگنان را تحت تاثیر شخصیتش می‌برد و برای آنان به یک قهرمان تبدیل می‌شود.
داکتر دانشگاه الازهر: داکتر دانشگاه الازهر به‌صورت اتومات شخصیت تاثیرگذار دارد، چون خداوند محبت او را در دل و درون مردم دنیا جای کردگی می‌بوده باشد. مخصوصا اگر موضوع پایان‌نامه دکترای او «چه نوع باد معده وضو را تخریش می‌کند» باشد. تاثیر شخصیت این فرد درحدی است که می‌تواند در پنج دقیقه با خانواده افراد متاثر «سلفی» بگیرد و یک خانواده عزادار را به خندیدن وادارد.
رییس اداره ملی مبارزه با حوادث: این شخص می‌تواند در یک پیشنهاد، معاشش را از هشت‌صد دالر به پانزده هزار دالر بلند ببرد. شما می‌توانید؟ اگر نمی‌توانید «جیف جیف» نخندید. بروید متاثر شوید.

اشتراک گذاري با دوستان :