امتیازی که خر دارد

یک دسته گل پیش روی‌تان، یکی از امتیازات بزرگ که خر دارد این است که نیاز ندارد تا برای احمق بودن زحمت بکشد. به‌جای این‌که انرژی خود را بر تثبیت حماقتش مصرف کند، چند بشکه آب برای اهالی کوه افشار سیلو می‌برد که هم ثواب شود هم علف. عده‌ای از انسان‌ها از این امتیاز سخت محروم‌اند. بیچاره‌ها شب و روز خود را جر می‌دهند تا برای بقیه بفهمانند که تا چه حد قابل ترحم‌اند. همین‌های که معتقد‌اند در مساله قتل فرخنده و جنجال‌های بعدی آن، دست‌های خارجی در کار بوده، از همان قبیل تشریف دارند.
از دید این افراد، مثلاً کشورهای خارجی یک کنفرانس سری در بیت اللحم اسرائیل گرفته و در آن موافقت نموده که فرخنده را به زیارتی در کابل بفرستند تا به تعویذنویس توصیه کند که دعافروشی نکند. بعد انگلیس به تعویذنویس شصت هزار دالر داده تا داد و فغان کند و تهمت بزند که فرخنده قرآن را به آتش کشیده. به‌خاطر این‌که از دیگر کفار عقب نماند، فرانسه به شرف بغلانی و بقیه قاتلین فرخنده پول داده تا سنگ بر فرق فرخنده بکوبند و او را زیر موتر کنند و آتش بزنند. آموزگاران امریکایی که پولیس را آموزش می‌دهند هم به پولیس‌های حوزه دو گفته که در محافظت از فرخنده غفلت کنند. انگلا مرکل هم با سیمین حسن‌زاده و ایاز نیازی تماس گرفته و از آن‌ها خواسته تا از عمل قاتلین حمایت کنند. خلاصه همه کشورهای خارجی دست به دست هم داده و میلیون‌ها دالر را مصرف نموده تا تصویری را از جامعه ما به جهانیان ارایه کنند که خلاف حقیقت جامعه ماست. آقا جان! بیا فقط یک بار چند بشکه آب به کوه ببر و قبول کن که با این طرز دیدت نسبت به مسایل، تو هیچ امتیازی از آن حیوان بیچاره نداری. قول شرف می‌دهم که ما طی یک محفل بزرگ از شما قدردانی می‌کنیم و حتی به استاد(!) اجازه نمی‌دهیم که از شما انتقاد کند.

اشتراک گذاري با دوستان :