جوابیه: حکم رییس‌جمهور جعل نشده است

جوابیه جاویداحمد قایم در باره گزارش تحقیقی ۸صبح زیر عنوان «دست‌کاری در حکم رییس‌جمهور»

مصروف درس‌ها و امتحانات بودم که از رسانه‌ها خبر شدم که حکم رییس‌جمهور جعل شده است. از آن هم عجیب‌تر این‌که نام خودم را هم در این خبر دیدم. خواستم اصلا چیزی ننویسم اما احساس کردم که موضوع در حقیقت شخصیت‌کشی است تا این‌که حقایق بیان گردند، چون نام دوستان دیگری نیز در این گزارش ذکر شده است.
چند فرد می‌خواهند که از رسانه‌ها برای رقابت‌های شخصی و سیاسی خود استفاده کنند و از یک موضوع که در واقع تشریح یک اصطلاح بروکراتیک است، حرف‌های بزرگی بسازند. خواستم بنویسم و موضوع را واضح سازم.
۱- در قدم اول می‌خواهم بگویم که حکم رییس‌جمهور جعل نشده است. اصلا در هر دو ورق، امضای رییس‌جمهور نیست، بل امضای یک کارشناس و مهر اداره امور است. (رییس‌جمهور در ورق دیگر که پیش ادارات نمی‌باشد، امضا می‌کند)
۲- بحث دوم روی موضوع مصارف است و آن‌هم این‌که در ورق اول ذکر گردیده که سفر من و ایمل شینواری بدون مصارف دولت صورت بگیرد، اما در ورق دوم این موضوع ذکر نگریده است. اصل قضیه هم همین است. اگر به دقت به جدول نظر انداخته شود، از شروع هم هیچ‌گاه پولی از دولت تقاضا نگردیده بود. در جدول در جایی که پول دولت تقاضا می‌گردد، چیزی نوشته نشده است. چیزی را که ما به نام جیب خرچ یاد می‌کنیم، در واقع امتیازی است که به اساس قانون به است می‌آوریم، چون به‌حیث رییس ما مستحق این نوع امتیاز می‌باشیم.
۳- حال سوال این است که چرا دو کاپی متفاوت از جدولی که به امضای مقامات رسیده است، وجود دارد؟ وقتی ما رخصتی چهارماهه تقاضا کردیم، در بخش مصارف سفر ما تمویل‌کننده یا دونر درج گردیده بود یعنی مصارف ما را باید دونر می‌پرداخت. قابل یادآوری است که وزارت زراعت افتخار دارد که در سال‌های گذشته توانسته صد‌ها جوان را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستد. در اکثریت پروژه‌هایی که از طرف تمویل‌کنندگان مختلف تمویل می‌گردد، بخش ارتقای ظرفیت یک جز مهم می‌باشد. ارتقای ظرفیت برای مدت کوتاه و دراز هر دو شده می‌تواند که ماستری هم جز ارتقای ظرفیت در چنین پروژه‌ها می‌باشد. در حال حاضر بیش از ۳۵ محصل که توسط یکی از این دونران تمویل می‌گردد، در هندوستان مصروف کسب ماستری در بخش‌های مختلف می‌باشند. وزارت می‌توانست از همچون پروژه‌ها مصرف این ماستری را هم به دوش بگیرد، چون این مصارف مطابق شرایط دونر صورت می‌گیرد. و این چیزی بود که در پیشنهاد به ریاست‌جمهوری فرستاده شده بود. در جدولی که به وزارت زراعت فرستاده شد، یکی از کارشناسان نوشته بود که سفر ما بودن مصارف دولتی منظور است. این چیزی بود که سبب مشکل در تشریح حکم شد. سوال این بود که آیا پول دونر هم در این شامل است یا صرف پول که از بودجه عادی دولت برای ما داده می‌شود؟
۴- در عین حال با وجودی که رخصت ما منظور بود، هنوز هم معاشات ما اجرا نگردید است، چون ما از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج استخدام گردیدیم و معاشات افرادی که از طریق این برنامه استخدام گردیده‌اند، باید به شرایط دونر اجرا شود. این سبب شد که ما دوباره به اداره امور به تماس شویم و از آن‌ها خواهان تشریح نوشته کارشناس گردیم.
۵- با کارشناس صحبت صورت گرفت و نظر عام این بود که موضوع «بدون مصارف دولتی» منحصر به مصارف از بودجه عادی دولت است نه پول دونر. ما هم خواهان جدول جدید گردیدیم که در آن موضوع مصارف دولتی ذکر نشده باشد، چون از شروع در پیشنهاد هم تقاضای این پول نگریده بود. از طرف دیگر این جمله سبب مخشوش شدن موضوع می‌گردید.
۶- جدول جدید با همان نمره ثبت قبلی تیار گردید. در آن وقت ضرورت برای نمره زدن و مکتوب احساس نشد چون تغییر صرف در تشریح نظر کارشناس بود نه در حکم.
۷- جدول را تسلیم وزارت زراعت کردیم، اما وزارت نخواست پول مان را بدهد به دلیل این‌که هر دو جدول با عین شماره درج گردیده‌اند. تصمیم این شد که ما مصارف را از جیب شخصی خود بپردازیم و برویم برای ادامه دروس خویش چون دروس شروع شده بود و دیگر نمی‌توانستیم در کابل باشیم. وزارت زراعت طی پیشنهاد جداگانه رسما تشریح موضوع را از اداره امور بخواهند. در صورت که اداره امور اجازه بدهد برای ما مصارف پرداخته خواهد شد و اگر نه، نمی‌پردازند.
۸- در همین گیر و دار، کسی این دو کاپی را بیرون آورده و دعوی کرده که حکم رییس‌جمهور جعل شده است.
۹- از یک طرف برای ما پول تادیه نشده و هنوز هم منتظر هستیم که این موضوع واضح گردد. از طرف دیگر معاشات خود را نگرفته‌ایم و نمی‌فهمیم که معاشات ما تادیه خواهد شد یا خیر. با این حال، هنوز هم ما را ملامت می‌دانند. اصلا نفهمیدم که گناه ما در کجاست.
در آخر خواهشم این است که رقابت‌های شخصی و سیاسی به‌جای خود، اما نباید به شخصیت‌کشی دست بزنیم.

اشتراک گذاري با دوستان :