روز فوتبال پایه آسیا و حرکت افغانستان برای آینده ملی

فدراسیون فوتبال افغانستان به تجلیل از روز آسیایی فوتبال پایه پرداخت.
در فستیوالی که به مناسبت تجلیل از روز آسیایی فوتبال پایه در پروژه گول فدراسیون فوتبال راه‌اندازی شد، کودکان به ورزش پرداختند.
مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان که در طول سال جاری به‌عنوان یک کشور صاحب نفوذ در آسیا خودش را مطرح ساخته، برای بحث روی فوتبال زون مرکز آسیا روانه قرغیزستان شدند.
سیدعلی ‌آقازاده می‌گوید که در سال آینده انتخابات مهمی در سطح فوتبال آسیا و جهان برگزار می‌شود و به همین دلیل ۶ کشور حاضر در زون مرکز آسیا به‌دنبال واحدسازی برنامه‌های خود برای حمایت از کاندید مشخصی می‌باشد.
در همین حال افغانستان که سال گذشته عنوان بهترین فدراسیون آسیا در رشد فوتبال پایه را به‌دست آورده بود، روز آسیایی فوتبال پایه را با گردهم آوردن کودکان مشتاق به فوتبال تجلیل به عمل آورد.
مجبتی فیض، مسوول فوتبال پایه در افغانستان با اشاره به این‌که این فستیوال همه‌ساله در روز پانزدهم مارچ برگزار می‌شود، افزود که افغانستان سال گذشته به‌عنوان بهترین فدراسیون این بخش فوتبال آسیا دست یافت.
یکی از مسایلی که به شدت می‌تواند به رشد فوتبال ملی کشور در طول سال‌های آینده کمک به سزایی نماید، توجه به کودکانی می‌باشد که استعدادهایی شگرف در این رشته ورزشی دارند و به نوعی آینده سازان فوتبال ملی افغانستان هستند.
کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فوتبال نیز اظهار داشت که یکی از برنامه‌های خاصی که فیفا شدیدا روی آن تاکید دارد، سرمایه‌گذاری در راستای رشد فوتبال پایه در کشورهای مختلف می‌باشد.
کودکان آینده‌سازان فوتبال ملی افغانستان هستند و به همین دلیل بر فدراسیون فوتبال افغانستان است که با روی دست گرفتن برنامه‌های مشخص و تدابیر خاص، به نوعی در صدد تضمین فوتبال ملی کشور در طول سال‌های آینده برآیند.

اشتراک گذاري با دوستان :