۲۴ حوت ۱۳۹۳آرشيو روزانه:

انسان چگونه زکام می‌شود؟

ممکن است تا امروز شما هزار جواب در رابطه به این سوال که «انسان چگونه زکام می‌شود؟» شنیده باشید؛ اما طوری که من برای شما با مثال واضح می‌سازم، محال است کسی توضیح داده باشد. خوب دقت کنید. مکروب‌های...

مهاجرین افغان در پاکستان ثبت‌نام می‌شوند

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت‌کنندگان می‌گوید که پس از بیست سال، روند ثبت‌نام مهاجرین افغان که به‌صورت غیرقانونی در پاکستان بودوباش دارند، طی یک ماه آینده آغاز می‌شود. پس از ثبت‌نام مهاجران، حضور آنان در پاکستان قانونی...

سفرهای همزمان
غنی به عربستان و عبدالله به هند

اشرف‌غنی، رییس‌جمهور کشور، بعد از ظهر روز شنبه، 23 حوت، عربستان سعودی رفت. آقای غنی در این سفر یک هیات بلندپایه دولتی را رهبری می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که قرار است افغانستان گفتگوهای صلح با طالبان...