۲۳ حوت ۱۳۹۳آرشيو روزانه:

انباشتگی مضاعف!

مگس‌ها با ولع و اشتهای سیری‌ناپذیر در اطراف کاسه‌اش جمع شده‌اند؛ او اما، هنوز رسالتمندانه از پاکیزگی و نظافت حرف می‌زند. می‌گوید؛ طبق حدیثی: نظافت جزو ایمان است. نمی‌توانم درست محاسبه کنم که این بار چندم است که این...

نه تروریست و آدم‌ربا در تخار بازداشت شدند

8صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی در ولایت تخار، پنج تروریست و چهار آدم‌ربا را در این ولایت بازداشت کرده‌اند. براساس اعلامیه‌ای که توسط دفتر مطبوعاتی امنیت ملی منتشر شده، سه تن از تروریستان بازداشت شده که با گروه تروریستی مولوی...

رستورانت وحدت ملی

در کابل یک نوع رستورانت است که وقتی از کنارش رد شویم، یک نفر آدم را به زور به داخل رستورانت می‌برد. تا آن که بخشی از بدن خود را بر روی چوکی بگذاریم، شاگرد رستورانت یک کاسه ماست،...