وزیر احیا و انکشاف دهات: در برابر شرکت‌ها نرمش نشان نمی‌دهم

نصیراحمد درانی وزیراحیا و انکشاف دهات می‌گوید در صورت عدم تطبیق مواد قرارداد در وقت تعیین شده، در مقابل شرکت‌های خصوصی از خود نرمش نشان نخواهد داد.
آقای درانی این اظهارات را روز سه‌شنبه ۱۹حوت در یک نشست خبری که به منظور عقد قرارداد ۱۵ پروژه انکشافی برگزار شده بود، بیان کرد.
اقای درانی در حضور خبرنگاران خطاب به شرکت‌های خصوصی تطبیق کننده پروژه‌های انکشافی این وزارت گفت که در تطبیق شرایط قرارداد نرمش اختیار نخواهد کرد. وی گفت:‌ «من تطبیق کننده شرایط قرارداد هستم و در تطبیق آن مراعات شرکت‌ها را نمی‌کنم.»
قرارداد پروژه‌هایی که در این نشست عقد گردید، شامل۱۰ پروژه راه‌سازی روستایی به ارزش پنج میلیون دالر می‌باشد که قرار است در ولایت‌های کابل، ارزگان، غزنی، فاریاب، بلخ، پکتیا، تخار و خوست راه‌اندازی شود. این پروژه‌ها شامل جغل اندازی، نوسازی و احیای ۹۵ کیلومتر سرک می‌شود.
قراردادهای اعمار پنج شبکه آبرسانی به ارزش سی و هفت میلیون افغانی در ولایت‌های غور، بلخ، بغلان و سمنگان نیز امضا شد. این پروژه‌ها شامل ساخت سربندها و ذخیره‌های آبی می‌شوند. وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که این پروژه‌ها توسط بانک آسیایی تمویل می‌گردد.
آقای درانی در این نشست روی کیفیت و شفافیت کاری شرکت‌های خصوصی تاکید کرد و گفت: «گذشته هرچه که بود گذشت. اکنون باید مطابق قوانین افغانستان و در شفافیت کامل کار انجام بگیرد و در قسمت کیفیت کار به هیچ صورت خلاف قانون توافق نمی‌کنم.»
آقای درانی مشکلات امنیتی را چالش اصلی فراروی تطبیق پروژه‌های انکشافی در کشور دانست اما گفت راهکارهایی وجود دارد که باعث حل این معضل می‌شود و تطبیق پروژه‌های انکشافی را ممکن می‌سازد.
وزیر احیا و انکشاف دهات می‌گوید که حضور زورمندان در تطبیق پروژه‌ها مانع برنامه‌های او نخواهد شد. وی ‌افزود: «من تابع زورمندان نمی‌شوم، اگر کسی با من کار کند مطابق قوانین کشور کار کند و در غیرآن وجودشان برای من چالش خواهد بود، اما به حدی که باعث جلوگیری کار شود نخواهد بود.»

اشتراک گذاري با دوستان :