کمیسیون ضد قاچاق و اختطاف انسان در بلخ ایجاد شد

- شکوهمند- مزارشریف

کمیسیون ضد قاچاق و اختطاف انسان در ولایت بلخ در حالی ایجاد می‌گردد که آمار نشان می‌دهد در سال جاری پنج قضیه قاچاق انسان در ولایت بلخ وجود داشته است.
قاچاق انسان از افغانستان که به‌عنوان یک کشور مبدا در قاچاق انسان‌ها محسوب می‌شود، به کشورهایی صورت می‌گیرد که مهاجرین غیرقانونی را در خود جای می‌دهند و در اکثر موارد سرنوشت انسان‌های قاچاق شده به تراژیدی می‌انجامد.
عبدالحمید کیهان، مشاور دفتر پروگرام حمایه ازسکتور عدلی و عضو کمیسیون ضد قاچاق انسان که برای ایجاد این کمسیون در ولایت بلخ با هیاتی از مرکز به مزارشریف آمده می‌گوید این کمیسیون تحت رهبری مقام ولایت بلخ فعالیت می‌کند و دارای ۱۳عضو می‌باشد.
به‌گفته آقای کیهان آمارهای به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که قاچاق انسان در افغانستان به‌گونه ترانزیتی وجود دارد و افغانستان یگانه مرکز و منبع قاچاق انسان قرار گرفته است.
آقای کیهان گفت: «افغانستان هم به‌عنوان کشور مبدا در قاچاق انسان است که انسان‌ها از این‌جا قاچاق می‌شوند. کشورهای دیگر هم به‌عنوان کشور ترانزیت استفاده می‌شود که افراد قاچاق‌شده را از کشورهای دیگر ترانزیت می‌کنند و از همین‌جا به کشورهای دیگر انتقال می‌دهند.»
آقای کیهان هم‌چنان افزود، آماری که در سال گذشته از سوی امنیت ملی افغانستان نشر گردیده نشان می‌دهد که در کشور ۳۰ قضیه قاچاق انسان وجود داشته که البته قضایای خاص قاچاق انسان بوده است.
بنابر گفته‌های آقای کیهان، قاچاق انسان در افغانستان و سایر کشورهای دیگر به‌گونه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که بیشترین قربانی آن جوانان می‌باشند.
عبدالحمید کیهان در مورد عرصه‌های قاچاق انسان از کشور گفت: «بهره‌برداری‌هایی که از قاچاق انسان صورت می‌گیرد به اشکال مختلف است. عمدتا به‌صورت کار اجباری است که انسان‌ها را قاچاق می‌کنند و از نیروی کاری‌شان بهره‌برداری می‌کنند.»
وی هم‌چنان افزود که بخش دوم بخشی است که انسان‌ها برای بهره‌کشی جنسی قاچاق می‌شوند و این دسته متاسفانه بیشتر دسته‌ای قاچاق زنان و کودکان است ولی بیشترین قاچاق انسان از افغانستان به کشورهای دیگر قاچاق جوانان است تا از توانایی کاری‌شان استفاده شود.
در همین حال عبدالرزاق قادری، آمر امنیت و سرپرست فرماندهی پولیس ولایت بلخ می‌گوید: «در جریان سال جاری تا هنوز ۵ قضیه اختطاف و ۳۵ قضیه قاچاق انسان می‌باشد که بیشتر این قاچاق و اختطاف‌ها نیز بالای اطفال و جوانان صورت می‌گیرد.»
آقای قادری گفت: «قضایای اختطاف که در سال ۱۳۹۳ از شروع تاکنون رخ داده است ۵ قضیه اختطاف است و از سوی پولیس پی‌گیری شده است.»
وی هم‌چنان گفت که در سال روان ۳۵ قضیه قاچاق انسان ثبت شده است که قاچاقبران یک تعداد از جوانان و نوجوانان را می‌خواستند به‌خاطر کاریابی به ایران انتقال بدهند که در مجموع به تعداد ۷۴ نفر از مهمان‌خانه‌های شهر گرفتار شده‌اند که آن‌ها به ریاست محترم امنیت ملی رسما معرفی شده‌اند.
از سویی هم شماری از باشندگان ولایت بلخ می‌گویند که قضایای اختطاف در شهر مزارشریف و کل ولایت بلخ زیاد شده است. این باشندگان می‌گویند که امنیت نسبت به سال‌های قبل خراب‌تر شده است و کسانی‌که کمی ‌پول داشته باشند اختطاف می‌شوند.
یکی از باشندگان شهر مزارشریف که چندی پیش برادرش اختطاف شده و از سوی اختطاف‌کنندگان به قتل رسیده است می‌گوید: «برادرم چندی پیش زمانی که می‌خواست به خانه بیاید اختطاف شد و اختطاف‌کنندگان در بدل رهایی‌اش ۷۰۰۰۰ هزار دالر خواستند و زمانی‌که پول دیر شد او را کشتند.»
وی که نمی‌خواهد نامش فاش شود می‌گوید: «برای مدتی از ترس اختطاف‌گران به کشور تاجیکستان پناهنده شدیم و تا حال اختطاف‌کنندگان برادرم شناسایی و دستگیر نشده‌اند.»
او افزود تا هنوز هم خانواده‌شان در ترس و اضطراب زندگی می‌کنند و هر لحظه احساس ترس دارند که مبادا از سوی اختطاف‌گران زندگی‌شان تهدید شود.
این در حالی است که در این اواخر قضایای قاچاق و اختطاف اطفال و جوانان در نقاط مختلف کشور به‌خصوص ولایت بلخ افزایش یافته است که بیشتر در بدل رهایی اختطاف‌شده‌ها از خانواده‌های آنان پول خواسته می‌شود و زمانی‌که خانواده‌ها پولی برای آن‌ها نمی‌پردازند، اختطاف‌کننده‌ها شخص اختطاف‌شده را می‌کشند.

اشتراک گذاري با دوستان :