خط و نشان‌های سیاستمداران

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور دیروز در مراسم گرامیداشت از درگذشت مارشال فهیم در مورد تلاش‌های صلح سخن گفت و با لحن جدی گفت، به آنانی که به قربانی‌های مردم افغانستان باور ندارند اجازه نمی‌دهد تا با حقوق مردم معامله کنند. آقای عبدالله هم‌چنان گفت کسانی که می‌خواهند از طریق جنگ‌افروزی و شورشگری به امتیاز برسند، بدانند که امتیاز در خدمت‌شان نیست. سخنان داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و دیگر سیاستمدارانی که با طالبان جنگیده بودند، نشان‌دهنده آن است که این چهره‌ها و جریان‌های سیاسی متعلق به آنان از تلاش‌های تازه صلح، نگران‌اند. این نگرانی در حوزه نفوذ این سیاستمدارها نیز محسوس است.
داکتر عبدالله در سخنان دیروز خود به قتل عام مردم کوهدامن در زمان امارت طالب‌ها اشاره کرد و گفت اجازه داده نمی‌شود که آن حوادث بار دیگر تکرار شود. روشن است که آقای عبدالله، رییس اجرایی کشور، با یادآوری از آن دوران خواسته است به نگرانی‌های بخشی از مردم افغانستان پاسخ بدهد و آنان را مطمین سازد. حامد کرزی هم از روابط گرم کابل- اسلام‌آباد نگران است و دیروز با نقل قول از مرحوم مارشال فهیم، نسبت به «معامله با پاکستان» هشدار داد. پراکندگی الیت سیاسی کابل و اختلاف‌نظرهای جدی آنان در مورد مسایل سرنوشت‌ساز خبر خوشی برای مردم افغانستان نیست. باید تلاش‌های صلح به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که همه جناح‌ها از آن راضی باشند.
مسایلی مانند جنگ و صلح، به تمام کشور تعلق دارد. مجموع الیت سیاسی کابل باید در مورد آن دید و نظر واحد داشته باشند. پرواضح است که سیاستمداران مربوط به جبهه متحد پیشین، نگران استفاده جناحی از تلاش‌های صلح و تعامل با پاکستان‌اند. آنان شاید تصور می‌کنند که بخشی از حکومت وحدت ملی تلاش می‌کند در پوشش تلاش‌های صلح و تفاهم با پاکستان، آنان را به حاشیه بکشد. الیت سیاسی کابل، چه آنانی که در حکومت‌اند و چه آنانی که بیرون از دستگاه حکومت قرار دارند، باید در مورد تلاش‌های صلح به توافق برسند.
رییس‌جمهور غنی باری گفته بود که رهبران افغانستان باید در مورد قیمت صلح و بهای جنگ به توافق برسند. حالا وقت آن است تا این گفته تحقق خارجی یابد. رییس‌جمهور غنی ظاهرا با سیاستمداران تاثیرگذار در مورد تلاش‌های صلح و تفاهم با پاکستان گفتگو کرده است، اما به‌نظر می‌رسد که این گفتگوها کافی نبوده و نگرانی‌ها هنوز پابرجا است. بنابراین بهتر است تا الیت سیاسی کابل، هرچه زودتر در مورد تلاش‌های صلح و تفاهم با پاکستان، به اجماع برسند. الیت سیاسی کابل در مورد همکاری‌های راهبردی امنیتی با غرب اجماع دارند، حتا حامد کرزی که توافق‌نامه امنیتی با امریکا را امضا نکرد، تا حال از حکومت وحدت ملی به‌دلیل امضای توافق‌نامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی با واشنگتن، انتقاد نکرده است. لازم است که در مورد تلاش‌های صلح و نحوه تعامل با پاکستان نیز میان الیت سیاسی کابل، توافق حاصل شود.
اگر چنین توافقی حاصل نشود، ممکن است جهت‌های خارجی‌ای که از توافق‌های احتمالی ضرر می‌کنند، بخشی از این سیاستمداران را آله دست قرار دهند. رییس‌جمهور چندی پیش اعلام کرد که با همه مشوره کرده است، اما خط و نشان‌هایی که دیروز کشیده شد، حاکی از آن است که مجموع قشر سیاسی افغانستان، در مورد تلاش‌های صلح و نحوه تعامل با پاکستان، به توافق نرسیده‌اند. قشر سیاسی کشور باید به اجماع برسند. در تمام دنیا معمول است که الیت سیاسی در مورد مسایل کلان کشوری به توافق می‌رسند. در همین پاکستان، وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، ارتش و حکومت تمام رهبران سیاسی را جمع می‌کنند و تفاهم می‌کنند. در کشور ما هم لازم است تا چنین تفاهمی صورت بگیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :