۱۹ حوت ۱۳۹۳آرشيو روزانه:

پروسه قلب آسیا میکانیزمی‌ برای اعتمادسازی کشورهای منطقه

از دریچه ریالیسم، محیط بین‌المللی، عرصه‌ای برای رقابت کشورها براساس منافع ملی است. رقابتی که در آن عدالت، افزایش منافع ملی است و هرگونه ادعا و درخواست برای عدالت با مفهوم انسانی و اجتماعی، به مثابه ایدیولوژی ضعیف‌ترها در...

عبدالله: نمی‌گذاریم با خون مردم معامله شود

از نخستین سالروز درگذشت مارشال محمدقسیم فهیم، معاون پیشین ریاست‌جمهوری با حضور رهبران حکومت وحدت ملی، مقام‌های ارشد دولت، رهبران و شخصیت‌های جهادی و شماری از شهروندان کابل به روز دوشنبه هجدهم حوت، بزرگداشت به عمل آمد. محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهور...