تعلیق وظیفه سرپرست تربیت بدنی و ورزش

رییس‌جمهور اشرف‌غنی طی حکمی به‌صورت رسمی، وظیفه کرام‌الدین کریم به‌عنوان سرپرست ریاست تربیت بدنی و ورزش را به حالت تعلیق درآورد.
در حالی‌که مدت‌ها بود بحث تعلیق مقامات و روسای تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک، مطرح می‌گردید، در نهایت رییس‌جمهور طی حکمی، سرپرست ریاست تربیت بدنی و ورزش را تعلیق نمود.
براساس حکم رییس‌جمهور، از این به بعد و تا زمان حل مشکلات موجود در بدنه ورزش کشور، جان علم حسنی، معاون ریاست تربیت بدنی و ورزش، سرپرست این ریاست خواهد بود.
ریاست تربیت بدنی و ورزش به‌عنوان نماینده دولت در امور ورزش می‌باشد که وظیفه نظارت بر امور ورزش را بر عهده دارد و برکناری و گماشتن رییس آن بر عهده شخص رییس‌جمهور می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :