مصرف نوش جان‌تان

- دای چوپانی

اصلا نمی‌خواستیم از مصارف تفریحی و معاینات صحی سناتوران عزیز گزارش تهیه کنیم. سه‌صد هزار دالر در دولت فعلی افغانستان پولی نیست که ارزش گزارش را داشته باشد. گزارش را فقط به‌خاطر این نشر کردیم که ما را زور داده بود. می‌گویم مصرف نوش جان‌تان. سناتور حق دارد با پول کمک‌های جامعه جهانی به چکر برود و معاینه طبی کند؛ اما این حق را ندارد که مثل صدیق افغان آبروی ملت را دو جمع شش، مساوی به هیچ کند. شما یک بار لیست بیماری‌های سناتوران نازنین، دوا و مشوره داکتران هندی و فیس معاینه را در ذیل بخوانید، خودتان پی می‌برید که من چرا این همه عصبانی‌ام.
سناتور ۱: داکتر صاحب من با شیر گاو حساسیت دارم. وقتی شیر گاو می‌نوشم، شکمم «غروو غرغپ» می‌کند.
مشوره داکتر: از شیر گاو پرهیز کنید. خوب خواهید شد.
فیس داکتر: بیست‌ودو هزار کلدار هندی
سناتور ۲: داکتر صاحب در زمستان خیلی رفت‌وآمد تشناب دارم. یک گیلاس چای سبز بنوشم دوازده بار می‌دوم.
مشوره داکتر: وقتی چای سبز می‌نوشید، کمی اسفنج هم بخورید. جذب خواهد شد.
فیس داکتر: سیزده هزار کلدار هندی
سناتور ۳: داکتر صاحب من نمی‌توانم بلند بخندم. اگر خداناخواسته بلند بخندم، قبضیت پیدا می‌کنم.
پاسخ داکتر: جناب سناتور، هیچ جای این مریضی‌ات به مریضی بقیه بشر نمی‌ماند. در هیچ کتاب طبابت از چنین مریضی نام برده نشده. اگر بدن پایینی خود را دوست دارید، بلند نخندید، همین.
فیس داکتر: شصت‌ودو هزار کلدار هندی
سناتور ۴: داکتر صاحب من فکر می‌کنم گوشت لاندی به رگ‌های قلبم آسیب رسانیده. هر وقت گوشت لاندی بخورم، یک درد بسیار شدید از ناحیه مهره هشتم ستون فقراتم بر می‌خیزد و تا ناخن پایم می‌دود. هرچه امپی‌سلین زرق می‌کنم فایده ندارد.
پاسخ داکتر: امپی‌سلین چه ربطی به درد ستون فقراط دارد؟ گوشت را نرم بجوید و در خوردن عجله نکنید، صحت‌یاب خواهید شد.
فیس داکتر: سی‌وسه هزار کلدار هندی

اشتراک گذاري با دوستان :