شاهراه سالنگ بر روی ترافیک باز شد

مسوولان حفظ و مراقبت از شاهراه سالنگ، از باز شدن این شاهراه به روی ترافیک خبر داده‌اند.
این شاهراه یکشنبه شب، سوم حوت، به دنبال ریزش برفکوچ و توفان شدید به روی ترافیک بسته شده بود و ده‌ها مسافر در دو طرف شاهراه گیر‌مانده بودند.
به نقل از خبرگزاری بخدی، جنرال رجب، آمر حفظ و مراقبت شاهراه سالنگ می‌گوید که در حال حاضر وضعیت در شاهراه سالنگ نسبتا به حالت عادی برگشته است.
او گفت که هم‌اکنون موترهای مسافربری از این شاهراه رفت و آمد می‌کنند اما به گفته او، هنوز تردد موترهای باربری امکان‌پذیر نشده است.
آمر حفظ و مراقبت شاهراه سالنگ گفت که روز دوشنبه در مورد تطبیق برنامه عبور وسایط باربری از این شاهراه تصمیم گرفته می‌شود.
او تاکید کرد که هنوز هم شاهراه سالنگ عاری از خطر نبوده و عملیات پاک‌کاری این شاهراه به منظور توسعه بیشتر جریان دارد.
جنرال رجب از مسافران خواست تا هنگام عبور از این شاهراه احتیاط کامل را در نظر داشته و امکاناتی چون زنجیر را همراه داشته باشند.
شاهراه سالنگ از شاهراه‌های اصلی کشور به شمار می‌رود که پایتخت را به ولایت‌های شمالی وصل می‌کند.
این شاهراه همه‌ساله در فصل زمستان در پی بارش برف سنگین به صورت وقفه‌ای بسته می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :