تصفیه دیرهنگام

- قدرت‌الله جاوید

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با اعلام فهرست ده‌هزارنفری از کارمندان موقت کمیسیون انتخابات که در تقلب‌ و تخطی‌ها انتخاباتی دست داشتند، می‌گوید که از میکانیزم‌های قانونی برای اصلاحات نظام انتخاباتی پشتیبانی کرده اما مکلف به پذیرش تغییرات غیرقانونی در کمیسیون‌های انتخاباتی نیستند.
نادر محسنی، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی که بخشی از نتایج بررسی کمیته‌ی حقیقت‌یاب این کمیسیون از پروسه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی را به روز یک‌شنبه به رسانه‌ها بیان می‌کرد گفت که فهرست کارمندان موقت کمیسیون انتخابات که به تخطی‌ها و تقلب‌های انتخاباتی مقصر دانسته شده‌اند، در وبسایت رسمی کمیسیون شکایات انتخاباتی نشر شده است.
محسنی می‌گوید هر چند در مرحله‌ی نخست بیش از ده‌هزار نفر از کارمندان موقت شامل فهرست سیاه شده و در پروسه‌‌های آینده انتخابات شرکت کرده نمی‌توانند اما بر بنیاد گزارش‌ ۵۰۰ صفحه‌ای کمیسیون شکایات انتخاباتی که هفته‌ی آینده به نشر خواهد رسید، شماری از کارمندان دایمی کمیسیون انتخابات افزون بر شامل شدن در فهرست سیاه از وظایف‌شان برکنار و یا هم به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.
محسنی افزود: «دسته اول که شامل فهرست سیاه می‌شود، کارمندان موقت انتخاباتی است. دسته دوم که مکن است عزل یا شامل فهرست سیاه شود، کارمندانی دایمی کمیسیون انتخابات‌اند که این‌ها باید از وظایف‌شان سبکدوش شوند.»
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی هم‌چنین بیان داشت که طی هفته‌ی روان شماری از رییسان و آمرین دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی که شواهدی در موردشان وجود دارد، برای پاسخگویی به کمیسیون شکایات انتخاباتی فراخوانده می‌شوند و این کمیسیون در مورد آن‌ها تصمیم خواهد گرفت.
وی هم‌چنین بیان داشت که بر بنیاد گزارش کامل کمیسیون شکایات انتخاباتی، انتظار می‌رود که در کنار بیش از ده‌هزار کارمند موقت کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از ۲۰ کارمند دایمی این کمیسیون بر بنیاد قانون از وظایف‌شان برکنار شوند.
محسنی در مورد اتهام‌ها در برابر ضیاالحق امرخیل، رییس پیشین دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که طرف دعوای آقای امرخیل وجود نداشته و صداهایی که به وی نسبت داده شده بود، تاکنون ازسوی هیچ نهاد کشفی، عدلی و قضایی تثبیت نشده است.
محسنی افزود، پس از آن‌که سازمان ملل در شناسایی صدای ادعا شده به امرخیل پاسخ رد داد، کمیسیون شکایات در نامه‌های رسمی خواهان تثبیت صدا از سوی نهادهای تحقیقی و کشفی به شمول لوی‌سارنوالی کشور شده بود اما به‌گفته‌ی او نهادهای یادشده تاکنون در زمینه پاسخ نداده‌اند.
محسنی تاکید کرد در صورتی که اکنون نیز نهادهای کشفی در زمینه شناسایی صدای منسوب به امرخیل اقدام کنند، کمیسیون شکایات در مورد او تصمیم خواهد گرفت.
محسنی افزود در گزارش کامل کمیسیون شکایات انتخاباتی تمامی دشواری‌های انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی شناسایی شده، گونه‌های تخطی‌ و تقلب‌های انتخاباتی و چگونگی رسیدگی و فیصله‌ها در مورد آن‌ها توضیح داده شده است.
این مقام کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌افزاید که گزارش کامل کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون شکایات انتخاباتی شامل تمامی واقعیت‌های به وقوع پیوسته در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی می‌باشد.
محسنی افزود: «در گزارش ما مواردی را که گزارش داشتیم، کاندیداهای محترم شوراهای ولایتی و کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری که در امور انتخاباتی مداخله کرده آن‌ها را مشخص کرده‌ایم. مثلا ما می‌توانیم در راپور بیان کنیم که چند مورد ما مداخله کاندیداها را در امور انتخاباتی داشتیم. چند مورد ما مداخله زورمندان محلی در امور انتخاباتی داشتیم. چند مورد ما مداخله‌ی نیروهای امنیتی را یا عدم انجام درست وظیفه نیروهای امنیتی را داشتیم.»
احترام به میکانیزم اصلاحات انتخاباتی
سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در این نشست خبری هم‌چنین بیان داشت که تمامی فعالیت‌های این کمیسیون به‌گونه شفاف و قانونی انجام شده و آماده هرگونه پاسخگویی از عملکردش به مردم افغانستان می‌باشد.
محسنی با اشاره به ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در روزهای آینده گفت که کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی از میکانیزم‌های قانونی برای اصلاحات ساختاری کمیسیون‌ها و نظام‌های انتخاباتی پشتیبانی می‌کند.
به‌گفته‌ی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، راه‌های قانونی برای اصلاح نظام انتخاباتی وجود دارد و این کمیسیون نیز خواهان اصلاح نظام انتخاباتی می‌باشد.
محسنی می‌گوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی و اعضای این کمیسیون بر بنیاد قانون ایجاد شده و تنها میکانیزم قانونی می‌تواند اصلاحات در نظام و ساختارهای انتخاباتی به‌وجود بیاورد.
با این حال، این کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی هشدار می‌دهد که آن‌ها مکلف به پذیرش عملکردهای غیرقانونی به هدف اصلاحات در نظام و ساختارهای انتخاباتی نیستند.
محسنی گفت: «اگر قرار باشد که هرکس با توجه به حس خودش یک روز یک چیزی را به‌وجود بیاورد و لغو بکند، آن که نظام نمی‌شود. بنابراین در برابر یک کار غیرقانونی ما هم مکلفیت نداریم که متابعت بکنیم. ولی اگر تغییر و اصلاح در نظام انتخاباتی- که یک نیاز است- از طریق قانونی و از طریق قوانین حقوقی نافذ در افغانستان تطبیق شود، ما اولین کسانی خواهیم بود که به آن احترام خواهیم گذاشت.»
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید می‌کند که اصلاحات به میان آمده در نظام و ساختارهای انتخاباتی باید به ثبات نظام انتخاباتی و نظام سیاسی در کشور کمک کند.
اقدام کمیسیون رسیدگی به شکایات در تصفیه کارمندان دیرهنگام صورت گرفت. گذشته از این در مورد شفافیت فیصله این کمیسیون نیز شک و تردیدهای وجود دارد. برخی منابع، کمیسیون رسیدگی به شکایات را در تقلب‌ها دخیل می‌دانند. با این وصف این نهاد چگونه می‌تواند در تصفیه‌های کارمندان از صلاحیت اخلاق و انصاف برخوردار باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :