حقیقت و احمدزی قهرمانان شمشیربازی کابل

دور دوم مسابقات شمشیربازی انتخاباتی تیم منتخب کابل با شناسایی چهره های برتر در دو اسلحه فلوره و اپی به پایان رسید.
در این رقابت‌ها اسدالله حقیقت در بخش فلوره و عبدالسمیع احمدزی در بخش اپی خاتمه یافت.
در این مسابقات که در جمنازیوم ورزشی ریاست تربیت بدنی و ورزش به همکاری این ریاست دایر شده بود، ۸۰ ورزشکاز از ۶ باشگاه اشتراک نموده بود که در اخیر برای ورزشکاران اول الی چهارم کپ و مدال توزیع گردید.

اشتراک گذاري با دوستان :