پرداخت غرامت به قربانیان سیاست «به‌نژادی» در امریکا

ایالت ویرجینیا در امریکا به قربانیان قانون عقیم‌سازی اجباری غرامت می‌پردازد.
در پی پیروزی حقوقی گروه‌های حمایت از قربانیان عقیم سازی اجباری در دهه‌های پیش، قانون‌گذاران در پارلمان محلی ایالت ویرجینیا تصویب کرده‌اند که به این افراد غرامتی به مبلغ ۲۵ هزار دالر پرداخت شود.
عقیم‌سازی این افراد در اجرای قانونی صورت گرفت که به منظور «به‌نژادی» یا اصلاح نژاد اجرا می‌شد و هدف از آن جلوگیری از زاد ولد افراد از نظر اجتماعی «نامطلوب» بود. زمانی قوانینی مشاه در شماری از ایالت‌های امریکا اجرا می‌شد.
در ویرجینیا، عقیم‌سازی غیرداوطلبانه در سال ۱۹۲۴ با تصمیم پارلمان ایالتی در تصویب قانون «یکپارچگی نژادی» زیر عنوان «قانون اجازه عقیم کردن افراد در نهادهای ایالتی در شرایط خاص» آغاز شد. این قانون بعدا با نام اختصاری «قانون عقیم‌سازی» شهرت یافت.
براساس این قانون، دولت ایالتی مجاز بود افراد مبتلا به ناتوانی ذهنی در مراکز ایالتی یا مجرمان خطرناک در زندان‌ها را به منظور جلوگیری از انتقال خصوصیات ژنتیکی نامطلوب آنان به فرزندان‌شان به طور اجباری عقیم کند. به اعتقاد تدوین کنندگان این قانون، به این ترتیب به تدریج ژن‌های معیوب از جامعه زدوده می‌شد. علاوه بر این، قوانین ایالت ویرجینیا در مورد «اصلاح نژاد» امریکاییان، ساکنان این ایالت را به دو گروه نژادی «سفید پوست» و «رنگین پوست» تقسم و ازدواج بین افراد این دو گروه را ممنوع کرده بود.
براساس آماری که منتشر شده، بین سال‌های دهه ۱۹۲۰ تا دهه ۱۹۷۰، بیش از هشت هزار نفر در ایالت ویرجینیا در اجرای این قانون عقیم شدند و گفته می‌شود که عملکرد ویرجینیا در این زمینه در واقع الگوی سیاست «به‌نژادی» در آلمان نازی بود که به اعتقاد آدولف هیتلر، می‌بایست جامعه آلمان را از نژادهای غیر آریایی، به خصوص یهودیان، و معایب ژنتیکی پاکسازی کرده و «نژاد برتر» را پدید آورد. در اجرای این قانون، آلمان نازی میلیون‌ها نفر را به دلیل نامطلوب بودن نژادی، «انحرافات» اجتماعی و معولیت ذهنی از حضور در جامعه محروم کرد و بسیاری از آنان را به قتل رساند.

اشتراک گذاري با دوستان :