۷ حوت ۱۳۹۳آرشيو روزانه:

واکنش «گروه کاری توقیف» به گزارش سازمان ملل

طبق گزارش منتشره‌ی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، یک‌سوم توقیف‌شدگان کشور در معرض شکنجه قرار گرفته‌اند. گزارش مذکور بدترین انواع شکنجه را مستندسازی کرده است که لت‌وکوب توسط کیبل، قرار دادن زندانی زیر فشار روانی، آویزان کردن از...