۲۰ قوس ۱۳۹۳آرشيو روزانه:

اشرف‌غنی شکنجه شدن شهروندان افغان توسط امریکا را محکوم کرد

8صبح، کابل: اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان، می‌گوید که گزارش اخیر مجلس سنای ایالات متحده امریکا نشان می‌دهد که شماری از شهروندان افغان نیز توسط سازمان استخباراتی این کشور، سیا، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. رییس جمهور کشور شکنجه شدن شهروندان...

صدهاتن از نیروهای طالبان کنترل بخش‌هایی را در نزدیکی بازار ولسوالی شیندند هرات به دست گرفتند

شاهدان عینی می‌گویند که کوچه‌های دور بازار، و بخشی‌هایی از چوک ذغالی به تصرف طالبان در آمده است. به گفته‌ی شاهدان عینی، شمار حمله کننده‌گان به ده‌ها تن می‌رسد.نیروهای کماندوی ارتش برای عقب راندن طالبان از این مناطق هم‌اکنون...

خانواده‌های قربانیان: عدالت باید تطبیق شود

8صبح، کابل: خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان جنگ، در روز جهانی حقوق بشر خواستار نشر گزارش «ترسیم منازعه» و تطبیق عدالت انتقالی شدند. عکس‌ها و نام‌های 5000 تن از قربانیانی که در سال های 1357 و 1358 به اشکال مختلف توسط...