صدای اپوزیسیون به گوش می‌رسد

- مرتضوی

انتقاد صریح و بی‌پرده از سیاست حکومت وحدت ملی نشان می‌دهد که صف‌بندی‌های جدید سیاسی در نقش اپوزیسیون در حال شکل‌گیری است. هرچند که در متن تفاهم‌نامه سیاسی میان داکتر عبدالله و غنی از جایگاه اپوزیسیون به شکل دیگر یاد شده است، اما حالا به‌نظر می‌رسد که شکل‌گیری اپوزیسیون به‌صورت طبیعی از سوی چهره‌های مطرح و نزدیک به حامد کرزی در جریان است.

برای نخستین بار یک چهره مطرح سیاسی در کشور، از سیاست حکومت وحدت ملی در قبال پاکستان انتقاد می‌کند. عمر داوودزی در یک نشست خبری گفت: « حالا اگر ما به این خیال هستیم که پاکستان طالبان را به میز مذاکره بیاورد، این خواب است و خیال است و محال.»
آقای داوودزی از سیاستمداران اثرگذار در تحولات ۱۳ساله افغانستان است. وی در موقف‌های مهم مانند ریاست دفتر حامد کرزی، سفارت افغانستان در اسلام‌آباد و در آخرین مورد در نقش وزیر داخله وظیفه اجرا کرده است. در برخی گزارش‌ها از داوودزی به حیث یکی از چهره‌های تاثیرگذار در حکومت حامد کرزی نام برده شده است.

دیدگاه آقای داوودزی که مدت‌ها در پاکستان در نقش سفیر بوده است، می‌تواند مهم و قابل توجه باشد.
حکومت وحدت ملی در دو ماه گذشته همواره با آفرین‌ها و تشویق‌های گسترده همراهی شده است. حالا برای اولین بار زنگ صدای اعتراض با شدت تمام شنیده می‌شود. این اعتراض‌ها می‌تواند سیاست‌های حکومت وحدت ملی را در معرض نقد و چالش قرار دهد. افغانستان در ۱۳ سال فاقد یک جریان اثرگذار زیر نام اپوزیسیون بوده است. تجربه ۱۳ سال نشان داد که هر کس از حکومت رانده شده، در نقش مخالف سیاسی ظاهر شده است. اکنون ایجاب می‌کند که چهره‌های اثرگذار در نقش اپوزیسیون با برنامه وارد میدان شوند.
این جریان‌ها می‌توانند با برنامه‌های مدون در عرصه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، به‌عنوان حکومت بدیل، همکار و در عین حال منتقد منفعت برای حکومت باشند. در گذشته جریان‌های مخالف سیاسی فاقد طرح روشن برای بیرون‌رفت از وضعیت بودند. به همین خاطر نقش آنان در حد انتقاد باقی ماند. اما اکنون ایجاب می‌کند تا جریان‌های اثرگذار در نقش متفاوت‌تر وارد شده و با برنامه‌های مدون حکومت را در عرصه‌های مختلف کمک کنند.
با توجه به تعدیل قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و تغییرات در ساختارهای اداری، صف‌بندی‌های سیاسی بیش از هر وقت دیگر آماده شکل‌گیری است. حالا دیده شود که اظهارات آقای داوودزی در حد یک کنفرانس باقی می‌ماند و یا بدل به یک برنامه خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :