مهاجرین فاقد مدرک در ایران در خطر اخراج قرار دارند

مقام‌های حکومتی می‌گویند ۷۶۰ هزار مهاجر افغان مقیم ایران که فاقد مدارک قانونی‌اند با خطر اخراج از آن کشور روبرو هستند.
فضل احمد عظیمی، سرپرست وزارت امور مهاجرین به صدای امریکا گفته که هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت‌های مهاجرین و خارجه و شورای ملی به ریاست محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی برای بحث در این مورد روز شنبه به ایران سفر خواهد کرد.
آقای عظیمی گفت که بنابر مشکلات اسکان مجدد، فرارسیدن زمستان و نگرانی‌های امنیتی، هیات دولتی از ایران خواهد خواست تا اقامت این افراد برای یک سال دیگر در ایران تمدید شود.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود یک میلیون مهاجر افغان در ایران ثبت شده و مدارک قانونی اقامت دارند که بیشتر آنان پیش از سال ۲۰۰۱ به ایران مهاجر شده‌اند.
اما وزارت امور مهاجرین می‌گوید که حدود یک میلیون و چهارصد هزار مهاجر دیگر بدون داشتن اسناد و مدارک قانونی اقامت در ایران به سر می‌برند که اکثر آنان به دلیل نبود امنیت و فرصت‌های کاری به آن کشور پناه برده‌اند.
سرپرست وزارت مهاجرین گفته که هیات اعزامی افغانستان در کنار درخواست تمدید اقامت مهاجرین، پیرامون مسایل سیاسی و قضایی از جمله وضعیت افغان‌های محبوس در ایران با مقام‌های آن کشور صحبت خواهد کرد.
به گفته آقای عظیمی، حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مهاجر افغان در ایران زندانی‌اند که شماری از آنان به خاطر مسایل جنایی و برخی هم به ارتکاب قاچاق مواد مخدر زندانی شده‌اند، جرمی‌که جزای آن در ایران مرگ است.
سرپرست وزارت مهاجرین گفت که در سال‌های اخیر به ویژه پس از روی‌کار آمدن حکومت جدید به رهبری حسن روحانی در ایران، در وضعیت مهاجرین افغان به ویژه دسترسی به تعلیم و تربیه و بیمه صحی تغییرات مثبتی رونما شده است.
افغانستان بزرگ‌ترین جمعیت مهاجر را در جهان دارد و سازمان ملل متحد نیز بزرگ‌ترین عملیات برگشت مهاجرین را در افغانستان راه‌اندازی کرده است، اما شمار اندک مهاجرین حاضر به عودت داوطلبانه‌اند. دلیل اصلی بی‌میلی مهاجرین به برگشت به کشور، افزایش خشونت و وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی در کشور می‌باشد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۲ به این‌سو زمینه را برای برگشت داوطلبانه بیش از ۹۰۰ هزار مهاجر افغان از ایران فراهم کرده، اما این رقم در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

اشتراک گذاري با دوستان :