۶ قوس ۱۳۹۳آرشيو روزانه:

تاثیر مثبت شبکه‌های اجتماعی بر شرایط کشور

براساس یک تحقیق تازه، شهروندان افغانستان به این باورند که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند تاثیر مثبتی بر شرایط کشور داشته باشند. این تحقیق که بر پایه پاسخ یک هزار و صد نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ولایات کابل، بلخ،...