در ادامه تنش میان نهادهای حاکم بر ورزش کشور؛ رییس کمیته ملی المپیک از کودتای تربیت بدنی می‌گوید

جنجال و تنش هم‌چنان میان کمیته ملی المپیک افغنستان و ریاست تربیت بنی و ورزش کشور وجود دارد و دو طرف اتهامات متقابلی به هم وار می‌کنند.
در تازه‌ترین مورد، رییس کمیته ملی المپیک افغانستان از برنامه‌های ریاست تربیت بدنی و ورزش برای کودتای بر علیه این کمیته سخن زد.
فهیم هاشمی، رییس کمیته ملی المیپک با تاکید بر مطلب فوق اظهار داشت: «ریاست تربیت بدنی از چندی بدین سو علیه کمیته ملی المپیک توطیه‌افگنی می‌کند.»
هاشمی هم‌چنان گفت از تهیه و تکمیل اساس‌نامه کمیته ملی المپیک خبر داد و به گفته وی، کسانی‌که علیه این کمیته توطئه افگنی می‌کنند، نخست باید اساسنامه کمیته ملی المپیک را مطالعه کنند تا صلاحیت‌های کمیته ملی المپیک را بدانند و سپس اقدام به برگزاری جلسات کنند.
رییس کمیته ملی المپیک تاکید کرد که به زودی جنجال‌ها و مشکلات که فرا راه کمیته ملی المپیک وجود دارد برطرف خواهد شد و آنان تلاش دارند که انتقال از یک سیستم دیکتاتوری به یک سیستم دموکراسی در این کمیته را به‌وجود بیاورند، تا طرح و برنامه‌های را که تهیه کرده‌اند عملی شود.
هاشمی در پایان اظهار داشت: «ما از اساس‌نامه کمیته ملی المپیک و ارزش‌های ورزش دفاع می‌کنیم و برای رشد ورزش در افغانستان کار می‌کنیم و بر آن‌چه تعهد کرده‌ایم پای‌بند هستیم، اما تربیت بدنی برعلیه کمیته ملی المپیک همواره توطیه‌افگنی می‌کند، با آن‌که مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های کمیته ملی المپیک در اساسنامه این کمیته واضح و مشخص است.»

اشتراک گذاري با دوستان :