والی بدخشان: کمبود برگه‌های رای دهی بزرگ‌ترین چالش باشندگان بدخشان است

- سیحون - فیض‌آباد

با اغاز زمان رای دهی باشندگان بدخشان برا انتخاب نامزد مورد نظر شان به پای صندوق های رای دهی رفتند و در هر مرکز رای دهی صف های طولانی ازمردم دیده می‌شود که بیانگر افزایش میزان علاقه مندی مردم نسبت به انتخابات می‌باشد.
مقام های محلی بدخشان با اظهارامید واری از حضور گسترده مردمی در این روند می‌گویند که اشتراک مردم در مقایسه به دوره ‌های قبلی انتخابات بیشتر شده است.
داکتر شاه ولی الله ادیب، والی بدخشان گفت :« ۲۶۹ مرکز رای دهی در تمام بدخشان فعال است و مردم به علاقه مندی به پای صندوق های رای دهی می‌روند تا به نامزد مورد نظر شان ر ای بدهند.»
آقای ادیب می‌گوید حضور زنان و مردان به صورت گسترده برای حکومت محلی بدخشان امید وار کننده است اما کمبود برگه های رای دهی از عمده ترین نگرانی های اداره محلی به شمار می‌رود.
او گفت: « برگه های رای دهی در شماری از محلات کم رسیده است و با این اشتراک گسترده مردمی این برگه کفایت نخواهند کرد و ما نگران هستیم که مردم زیادی از حق رای دهی محروم می‌مانند.»
هم‌زمان با آغاز برگزاری انتخابات مخالفان مسلح اقدام به اخلال روند انتخابات در شماری از ولسوالی های این ولایت کردند که توسط نیروهای امنیتی سرکوب گردیده و مردم در یک فضای امن به پای صندوق های رای دهی می‌روند.
سید عبدالقدیر صیاد، امر امنیت فرماندهی پولیس بدخشان به ۸صبح گفت: «مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های جرم، وردوج، یمگان و بهارک زمانی‌که حضور گسترده مردمی را در انتخابات دیدند از نقاط مرتفع با فیرهای پراگنده قصد داشتن تا امنیت روز رای دهی را مختل بسازند اما نیروهای امنیتی به اسرع وقت انهارا عقب زده و فعلا مردم با خاطر ارام و شور و شوق تمام به پای صندوق های رای دهی میروند.»
به گفته او تامنیت تمام سایت های رای دهی در این ولایت از سوی نیروهای امنیتی به صورت کامل گرفته شده است و هیچ نگرانی وجود ندارد.
شماری از رای دهندگان که پشت دروازه مرکز های رای دهی صف بسته اند می‌گویند از این‌که در یک فضای ارام توانسته اند به نامزد مورد نظر شان رای بدهند نهایت خورسند اند.
فواد یکتن از رای دهندگان به ۸صبح گفت: «‌من افتخار می‌کنم که به نامزد مورد نظرم در یک فضای امن رای دادم امید وارم همه شهروندان ما تا پایان روز در این پروسه اشتراک نمایند و فرد شایسته ای را برای خدمت گذاری انتخاب کنند.”
با انکه هنوز چند ساعت دیگر تا ختم رای دهی باقی مانده است شمار زیادی از مردان و زنان بدخشان هنوز هم درصف های طولانی انتظار می‌کشند تا با رسیدن نوبت به نامزدان مورد نظر شان رای بدهند.

اشتراک گذاري با دوستان :