فراخوانی دیپلومات‌ها به کابل

- اکبر رستمی

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که شماری از دیپلومات‌های ارشد وزارت خارجه در برخی از سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی به‌شکل غیرقانونی و با معاش هنگفت از یک نمایندگی به نمایندگی دیگر به‌طور خدمتی توظیف شده‌اند.
براساس این یافته‌ها، ۳۶ دیپلومات که شامل جنرال کنسول، وزیر مختار، سکرتر یک، دو، سه و مستشاراند، پیش از این از محل وظیفه اصلی‌شان به دیگر نمایندگی‌های سیاسی وزارت خارجه با افزایش معاش به‌شکل خدمتی توظیف شده‌اند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که ۳۶ دیپلومات در یک سال حدود ۵۵ میلیون افغانی امتیاز بیشتر نسبت به سال‌های دیگر به‌دست آورده‌اند.
از سوی دیگر، سندها نشان می‌دهد با آن‌‌که وظایف شمار دیگری از دیپلومات‌های ارشد وزارت خارجه در کشورهای سویس، ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی،  امریکا، هندوستان، بلژیک، ایران در ماه جوزای سال جاری پایان یافته بود و به‌جای آنان دیپلومات‌های دیگر نیز تعیین شده بود، اما آنان تا ماه گذشته کماکان به وظایف خود ادامه می‌دادند.
شمار این دیپلومات‌ها که به ۲۵ تن می‌رسد، در یک سال بیش از ۴۵ میلیون افغانی امتیاز نیز از سرجمع بودجه وزارت خارجه به‌دست آوردند.

اصلاحات در نمایندگی‌های سیاسی

با این حال، یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که مسوولان کنونی وزارت خارجه، تغییرات و اصلاحات گسترده‌ای در اکثر سفارت‌خانه‌‌های افغانستان در کشورهای خارجی به‌وجود آورده است.
ضرار احمد مقبل عثمانی، وزیر خارجه، در جریان دو ماه گذشته، شماری از دیپلومات‌هایی را که از یک نمایندگی سیاسی وزارت خارجه به نمایندگی دیگر به‌شکل خدمتی توظیف شده بودند، برکنار کرده و به وزارت خارجه فراخوانده است.
احمدشکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه، با تایید این موضوع می‌گوید که رهبری کنونی وزارت خارجه در جریان چند روز گذشته یک سلسله تغییرات را در نمانیدگی‌های سیاسی ایجاد کرده است: «یک تعداد زیادی از دیپلومات‌های افغان در کشورهای خارجی با وجودی که مدت ماموریت‌شان پایان یافته بود و کماکان به وظایف خود ادامه می‌دادند؛ اما رهبری کنونی وزارت خارجه با در نظرداشت احکام قانون خدمات دیپلوماتیک همه را دوباره به مرکز خواستند. هر دیپلوماتی که ماموریتش از سه سال گذشته بود، بدون استثنا وظیفه‌اش پایان یافته است و تعداد زیادی براساس پلان به مرکز رسیده‌اند و تعدادشان در راه‌اند.»
آقای مستغنی افزود: «دیپلومات‌هایی که حدود سه سال یا بیش از سه سال در مرکز وظیفه اجرا کردند، مشمول فهرست تقرری‌های جدید هستند و قرار است تمام‌شان با در نظرداشت عدالت و قانون به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی در کشورهای خارجی توظیف شوند.»
با این همه، سندهایی که به ۸صبح رسیده نشان می‌دهد که در جریان چند سال گذشته با آن‌که وظایف شماری از دیپلومات‌های وزارت خارجه در برخی از سفارت‌خانه‌‌‌‌های افغانستان در کشورهای خارجی پایان یافته بود؛ اما بارها زیر فشار مقام‌های عالی‌رتبه حکومت و شماری از رهبران سیاسی و جهادی توسط مسوولان پیشین وزارت خارجه دوباره وظایف‌شان تمدید شده است.
براساس این یافته‌ها، شماری از این دیپلومات‌ها که شامل جنرال کنسول، مستشار، سکرتر یک، دو، سه و مستشار وزیر مختار است، به ۲۶ تن می‌رسد و بارها وظایف‌شان توسط مسوولان پیشین وزارت خارجه تمدید شده است.

دیپلومات‌ها؛ از بستگان مقام‌ها

این سندها نشان می‌دهد دیپلومات‌هایی که از یک نمایندگی به نمایندگی دیگر به‌شکل خدمتی توظیف شده‌اند و یا شماری از دیپلومات‌هایی که وظایف‌شان پایان یافته است، از وابستگان برخی از مقام‌های ارشد حکومت، نمایندگان، سناتوران، سران جهادی و احزاب سیاسی می‌باشد.
فهرست دیپلومات‌های ارشد وزارت خارجه در سفارت‌خانه‌های افغانستان در برخی از کشورهای اروپایی، امریکا، استرالیا، کانادا، ایران، هندوستان، پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان که به ۸صبح رسیده نشان می‌دهد که اکثر آنان به‌شکل غیرقانونی بیشتر از سه سال که معیاد دوره‌ی خدمت در بیرون از کشور است، در یک نمایندگی سیاسی وظیفه اجرا کردند.
هم‌چنین یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که وظایف شماری از دیپلومات‌های ارشد در سفارت‌خانه‌های افغانستان در کشورهای امریکا، انگلستان، روسیه، ایران، ترکیه، استرالیا، اسپانیا، امارات، هندوستان، کانادا و آلمان پایان یافته است، اما به وظایف خود به‌شکل غیرقانونی ادامه می‌دهند.
این تعداد دیپلومات‌ها که شمارشان به ۱۶ تن می‌رسد، شامل وزیر مختارها، مستشار وزیر مختارها، سکرتر یک، دو و سه می‌باشد.
یافته‌های ۸صبح اما نشان می‌دهد اکثریت دیپلومات‌های که وظایف‌شان در برخی از نمایندگی‌های سیاسی وزارت خارجه پایان یافته بود، آنان نیز در جریان یک ماه گذشته توسط آقای عثمانی برکنار شده‌اند.

تغییرات امیدوارکننده

در عین حال، شماری از اعضای مجلس‌های نمایندگان و سنا با استقبال از تغییرات گسترده در سفارت‌خانه‌های افغانستان در کشورهای خارجی می‌گویند آقای عثمانی وزیر خارجه در جریان دو ماه گذشته موفق شده است که تا اندازه‌ای اصلاحات و تغییرات در نمایندگی‌های سیاسی کشور ایجاد کند.
برخی از اعضای کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان، اقدام اخیر وزیر خارجه در مورد فراخوانی شماری از دیپلومات‌هایی را که به‌شکل غیرقانونی وظیفه اجرا می‌کردند، ستایش می‌کند و خواهان ادامه تغییرات و اصلاحات در نمایندگی‌های این وزارت هستند.
داکتر جعفر مهدوی از اعضای این کمیسیون به ۸صبح گفت: «ما (اعضای کمیسیون روابط بین‌الملل) تاکنون گزارش‌های متفاوت در مورد وضعیت سفارت‌خانه‌‌های افغانستان داشته‌ایم و چشم‌دیدهای ما از برخی از سفارت‌خانه‌ها نشانگر مشکل‌های جدی است که بارها خواهان حل این مشکل‌ها شده‌ایم. متاسفانه برخی از دیپلومات‌ها که سواد صنف دوازدهم را نیز ندارند، از سوی برخی از مقام‌ها حمایت می‌شوند و از بستگان‌شان به‌شمار می‌رود؛ اما رهبری کنونی وزارت خارجه اصلاحات خوب در سفارت‌خانه ها و کنسولگری‌ها ایجاد کرده است.»

دیپلومات‌ها یا آقازادگان؟

با این حال، آقای مهدوی می‌گوید که برخی از دیپلومات‌ها، آقازادگان و بستگان مقام‌های حکومت هستند و از سفارت‌خانه‌ به‌عنوان تفریح‌گاه استفاده می‌کنند.
او افزود: «البته در برخی از نمایندگی‌های سیاسی ما اصلاحات رونما شده است و آوردن این اصلاحات قابل ستایش است. تعدادی که سواد صنف دوازده را ندارند، بستگان مقام‌ها محسوب می‌شوند. وزارت خارجه در حال حاضر به دیپلومات‌های مجرب ضرورت دارد نه آقازاده‌ها و بستگان مقام‌ها که از سفارت‌خانه به‌عنوان تفریح‌گاه استفاده می‌کنند.»
به‌گفته مهدوی، پیش از این پست‌های سفارت‌خانه به‌عنوان یک امتیاز به برخی از مقام‌ها، سران جهادی و بانفوذ، احزاب سیاسی و چهره‌های متنفذ در درون حکومت اختصاص داده می‌شد، اما کمیسیون روابط بین‌الملل گروپ‌های مشترک کاری با وزارت خارجه ایجاد کرده تا به‌صورت مشترک مشکلات موجود در دستگاه دیپلوماسی برطرف شود.
با این حال، به باور برخی از اعضای کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان، برخی از گروه‌های فراتر از وزیر خارجه وجود دارد که مانع تطبیق قانون و اصلاحات در این وزارت می‌شوند.
آقای مهدوی گفت: «متاسفانه دست‌های فراتر از وزیر وجود دارد که مانع تطبیق قانون در سفارت‌خانه‌ها می‌شوند، اما ما یک گام خوب و اقدام خوب از آقای عثمانی دیده‌ایم که او اعلان کرده که درِ نظارت به روی مجلس نمایندگان باز است و مجلس نمایندگان باید نظارت خود را بیشتر کند. در مدت زمان کوتاه وزیر در راستای تطبیق قانون گام‌های عملی و موثر برداشته است. من احساس می‌کنم وزیر کنونی انگیزه و اراده جدی آوردن اصلاحات را در این وزارت و نمایندگی‌ها سیاسی دارد.»
فریدالله پشتون، رییس کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس سنا نیز با ستایش از کارکردهای ضراراحمد عثمانی می‌گوید که آقای عثمانی در جریان چند روز گذشته اصلاحات خوب در دستگاه‌های دیپلوماسی و سفارت‌خانه‌ها ایجاد کرده و اعضای این کمیسیون از این تغییرات و اصلاحات ستایش می‌کند.
آقای پشتون گفت: «من چهارسال است که رییس کمیسیون هستم، دیپلومات‌ها باید براساس آزمون تعین شوند؛ اما در جریان چند سال گذشته برخی‌شان بدون سلسله مراتب و در نظر گرفتن دانش استخدام شدند. زمانی‌که یک دیپلومات برکنار می‌شود و تغییرات ایجاد می‌شود، صدا حتا از ارگ هم بلند می‌شود که خوشبختانه وزیر کنونی با قاطعیت برای ما وعده سپرده که تغییرات اساسی براساس اصل شایسته‌سالاری در سفارت‌خانه‌ها می‌آورد و تاکنون در این راستا موفق عمل کرده است.»
آقای پشتون نیز می‌گوید، برخی از دیپلومات‌های ارشد که پیش از این به‌شکل غیرقانونی استخدام شده بودند، از بستگان و حامیان برخی از وزیران، نمایندگان، سناتوران، رهبران جهادی و دیگر مقام‌ها هستند که باید تمام‌شان برکنار شوند.
اما آقای مستغنی می‌گوید که برنامه‌های اصلاحاتی را که وزیر کنونی در بخش منابع بشری روی‌دست گرفته در سطح کابینه از آن استقبال شده و هیچ استثنا برای دیپلومات خاص قایل نشده است: «اولین کار پایان ماموریت کسانی بود که معیاد کارشان پایان یافته بود. کاری دیگری که ادامه دارد، تدوین پالیسی منابع بشری است که زمینه را برای تطبیق قانون خدمات دیپلوماتیک مساعد می‌سازد.»
به‌گفته او، پس از این دیپلومات‌ها براساس قانون، به‌صورت شفاف و عادلانه به نمایندگی‌های سیاسی و دیپلوماتیک گماشته می‌شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :