نمایشگاه رنگ زندگی در کابل برگزار شد

در این نمایشگاه دختران و پسران جوان لباس های سفید پوشیده بودند و لباس های شان را با رنگ های مختلف مزین کرده بودند.

اشتراک کنندگان این نمایشگاه گفتند می خواهند پیام متفاوتی از افغانستان به جهانیان بدهند.
[oqeygallery id=12]

اشتراک گذاري با دوستان :