رسیدگی به بیش از ۸۰ قضیه قاچاق مواد مخدر

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و موادمخدر می‌گوید که در نیمه دوم سال روان به بیش از هشتاد قضیه قاچاق مواد مخدر رسیدگی صورت گرفته است.
خالد موحد، سخنگوی این مرکز روز یک‌شنبه، به رادیو آزادی گفته است که پس از بررسی یک صد و بیست و چهار تن در پیوند به این قضایا به بیست سال حبس محکوم شده‌اند.
آقای موحد افزود که در سه ماه گذشته، پرونده‌های ۲۲۲ مظنون در ارتباط با یک ۱۷۶ قضیه قاچاق موادمخدر از سراسر افغانستان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر مواصلت کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :