۲۸ اسد ۱۳۹۲آرشيو روزانه:

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان Afghan Institute for Strategic Studies انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان خواهان استخدام یک مدیر ارتباطات می باشد. داشتن مدرک ماستری در رشته های علوم انسانی و اجتماعی (مدرک لیسانس نیز بررسی می گردد) و داشتن تحربه کاری بین...