دریافت مجوز تجاری آسان می‌شود

- حکیم مختار

وزارت تجارت و صنایع با آوردن اصلاحات در روند اخذ جوازنامه‌های تجاری می‌گوید که برای گرفتن مجوز تجاری فقط دو روز نیاز است. این وزارت چهار سال روی پروژه تسهیل روند توزیع جوازنامه‌های تجاری کار ‌کرد و روز گذشته روند جدید و اصلاح شده را رسما به معرفی گرفت.18

انوارالحق احدی گفت که در گذشته برای اخذ جوازنامه تجاری بیش از یک ماه زمان نیاز بود: «درگذشته گرفتن جواز تجارتی بیش از یک ماه زمان به کار داشت،‌ اما با آوردن اصلاحات برای گرفتن جواز تجارتی فقط دو روز کفایت می‌کند. برای گرفتن جواز در گذشته بیش از ۳۰ امضا نیاز بود، ولی در روند جدید برای یک جوازنامه هشت امضا نیاز است.» به‌گفته آقای احدی،‌ با آوردن این اصلاحات، امتیاز وزارت تجارت افغانستان نزد بانک جهانی بلند خواهد رفت.
احدی افزود‌ در ده‌سال گذشته در وظایف وزارت تجارت تغییرات بزرگی آمده است. او می‌گوید، در گذشته این وزارت در صادرات و واردات مستقیما دخیل بود، اما حالا این وزارت بیشتر تلاش می‌کند تا زمینه را برای رشد سکتور خصوصی مساعد بسازد. به‌گفته آقای احدی، آوردن اصلاحات برای حفظ حقوق مستهلکین موثر خواهد بود: «یکی از وظایف وزارت تجارت دفاع از حقوق مستهلکین است و این، زمانی امکان‌پذیر است که رقابت در بازار به‌شکل بهتر وجود داشته باشد. به همین دلیل وزارت تجارت دست به آوردن یک سلسله اصلاحات در روندهای اداری و قانونی زده است.»
پیش از این بازرگانان افغان همواره از طولانی بودن روند اخذ جوازنامه تجارتی و مدت زمان اعتبار آن شکایت داشتند و بارها اتاق تجارت و صنایع افغانستان از نهادهای مسوول حکومتی خواست تا مدت زمان اعتبار جواز‌نامه‌ها را افزایش بدهد.
آذرخش حافظی،‌ رییس امور بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید از گذشته‌ها پیشنهاد آنان برا مسوولان دولتی این بود که روند اخذ جوازها ساده شود و زمان اعتبار با معیارهای جهانی برابر شود: «سال‌های گذشته زمانی‌که انوارالحق احدی وزیر مالیه بود، در نشستی زیر عنوان آجندای ملی تجارتی افغانستان، برای جلوگیری از فساد و تسهیل در کارهای تجاری،‌ پیشنهاد کردیم که جوازها باید از یک مرکز واحد توزیع شوند و مدت اعتبار آن باید ۵سال باشد. چون در تمام دنیا همین معیار کاربرد دارد.» آقای حافظی می‌گوید تسهیل روند توزیع جوازنامه‌های تجاری برای تجارت موثر تمام خواهد شد.
وزارت تجارت افغانستان می‌گوید، در اصلاحات به‌وجود آمده مدت زمان اعتبار جوازنامه هم از یک سال به سه سال افزایش یافته. وزیر تجارت و صنایع می‌گوید که در تلاش‌اند تا زمان اعتبار جوازنامه‌ها را به پنج سال افزایش دهند.
پروژه تسهیل اخذ جوازنامه‌ها بیش از یک میلیون دالر هزینه برداشته که تمامی پول آن از سوی «اداره حرکت» پرداخته شده است.
نسیم اکبر، رییس‌ اداره حرکت می‌گوید که یکی از اهداف راه‌اندازی این پروژه جلوگیری از فساد اداری است. آقای اکبر می‌گوید در اکثر پروژه‌هایی که از سوی اداره حرکت راه‌اندازی می‌شود، جلوگیری از فساد اداری شامل آجندای آن‌ها می‌باشد: «این پروژه سه هدف اساسی را در خود دارد، اول فراهم‌آوری خدمات و تسهیلات معیاری برای متشبثین،‌ دوم رسمی‌سازی فعالیت‌ها اقتصادی و سوم جلوگیری از فساد اداری.»
آقای اکبر هشدار می‌دهد‌ در صورتی‌که روند اصلاحات به‌شکل شفاف پیش برده نشود مشکل را بیشتر از گذشته خواهد ساخت: «من در پهلوی تبریک گفتن، هشدار می‌دهم که اصلاحات تنها با معرفی کردن به‌جایی نمی‌رسد. اصلاحات باید تداوم واقع‌بینانه داشته باشد، باید با شفافیت پیش برود و باید در آن انگیزه وجود داشته باشد.»

اشتراک گذاري با دوستان :