۱۳درصد معتادان افغانستان زن هستند

- حکیم مختار

مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان با اعلام نتایج تحقیقی زیر عنوان «دریافت عوامل و پیامدهای اعتیاد جوانان به مواد مخدر» می‌گوید که ۱۳درصد معتادان افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند. شمار معتادان افغانستان از سوی نهادهای حکومتی و غیرحکومتی بیش از یک میلیون گفته شده است که مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان ۱۳ درصد آن را زنان می‌داند.
ایوب شهریار، نماینده جامعه مدنی افغانستان، دیروز شنبه،‌ ۸سرطان، در هنگام اعلام نتایج تحقیقی که از سوی موسسه فرهنگی اجتماعی جوانان کابل صورت گرفته است، گفت، آماری که از وزارت صحت عامه به‌دست آمده، نشان می‌دهد که ۱۳درصد تمام معتادان افغانستان را زنان تشکیل می دهند: «آخرین آماری را که ما از وزارت صحت عامه به‌دست آورده‌ایم، بیش از ۱۳درصد معتادان افغانستان زنان هستند، اما متاسفانه با در نظرداشت عرف و عادات و سنت‌های حاکم در افغانستان زنان نمی‌توانند مساله‌ی اعتیادشان را هویدا بسازند.» او می‌گوید،‌ گزارش حقوق بشر و تحقیق حاضر نشان‌دهنده این است که زنان معتاد نمی‌خواهند در برنامه‌های تحقیقی حاضر به مصاحبه شوند.

در تحقیقی که از سوی موسسه فرهنگی اجتماعی جوانان کابل انجام شده است، نشان می‌دهد که بیشتر از ۸۱درصد معتادان بسیار به آسانی می‌توانند مواد مخدر به‌دست بیاورند و فروش مواد مخدر در محل‌های تجمع معتادان به‌صورت آزادنه صورت می‌گیرد.

در تحقیقی که از سوی موسسه فرهنگی اجتماعی جوانان کابل انجام شده است،‌ در مورد اعتیاد زنان هیچ آماری وجود ندارد،‌ اما نماینده مجتمع جامعه مدنی می‌گوید که او ارقام اعتیاد زنان افغان را از وزارت صحت عامه کشور به‌دست آورده است.
فرید زبیر اندیش، رییس موسسه اجتماعی فرهنگی جوانان کابل هم می‌گوید که برای گروه تحقیقی آن‌ها اجازه داده نشده است تا با زنان معتادی که در شفاخانه تحت درمان قرار دارند،‌ مصاحبه کنند و آماری را که نماینده مجتمع جامعه مدنی افغانستان بیان کرده است، مربوط به وزارت صحت عامه کشور است.
پیش از این اداره سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم در سال ۲۰۰۷ میلادی شمار معتدان افغانستان را ۹۲۰هزار تن اعلام کرده بود که ۱۲۰هزار تن آن ها را زنان تشکیل می‌داد.

فروش آزادنه

در تحقیقی که از سوی موسسه فرهنگی اجتماعی جوانان کابل انجام شده است، نشان می‌دهد که بیشتر از ۸۱درصد معتادان بسیار به آسانی می‌توانند مواد مخدر به‌دست بیاورند و فروش مواد مخدر در محل‌های تجمع معتادان به‌صورت آزادنه صورت می‌گیرد.
فرید زبیر اندیش، مسوول موسسه فرهنگی اجتماعی جوانان کابل می‌گوید، بیشتر از ۸۱ درصد معتادان مواد مخدر را از افراد مشخص به‌دست می‌آورند. او می‌گوید در این قسمت نهادهای امنیتی مسوولیت دارند تا اقدام کنند: «زمانی‌که کارمندان ما عملا به ساحه رفتند بیشتر از ۸۱ درصد معتادان گفتند که افراد مشخصی می‌آیند و مواد مخدر را برای‌شان توزیع می‌کنند.» بیشتر فروشنده‌های مواد مخدر به‌شکل سیار در محل‌های تجمع معتادان دست به فروش آن می‌زنند.
ایوب شهریار می‌گوید، فروش آزادنه مواد مخدر و استفاده از آن در محضر عام بحران‌آفرین است و از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا جلو این کار را بگیرند. آقای شهریار گفت: «مواد مخدر در جاهایی که معتادان تجمع می‌کنند،‌ به‌شکل آزاد فروخته می‌شود و جای تاسف این است که نیروی امنیتی و پولیس به این مساله توجه ندارد.» در تحقیق موسسه فرهنگی اجتماعی جوانان کابل هم‌چنین آمده است: «بیشتر از ۲۰ درصد استفاده مواد مخدر در ملای‌عام صورت می‌گیرد که این باعث ایجاد مشکلات دیگر در جامعه می‌گردد و تاثیرات سوءبالای روحیه جوانان و نوجوانان و حتا اطفال دارد.»
تحقیقی زیر عنوان «دریافت عوامل و پیامدهای اعتیاد جوانان افغان به مواد مخدر» که در ناحیه ششم و هفتم شهر کابل «پل سوخته، جنگلک، گذرگاه،‌ ده مرادخان، ده دانا، گل‌باغ و قلعه مسلم» صورت گرفته است،‌ همه مصاحبه‌شوندگان آن، بین ۱۶ تا ۴۵ سال بوده‌اند. در این تحقیق اطلاعات از طریق پرسش‌نامه‌هایی که به همکاری مرکز تحقیقاتی و پالیسی دانشگاه کابل ساخته شده است، تکمیل گردیده و همه به‌صورت حضوری از معتادان پرسیده شده است.
آماری که در این تحقیق ذکر شده‌، نشان می‌دهد که:
بیشتر از ۴۵درصد معتادان سرپرست خانواده‌های‌شان هستند؛
بیشتر از ۷۶درصد عامل اعتیاد، فقر و بی‌کاری است؛ ۱۹درصد معتادان به‌شکل تزریقی مواد مخدر استفاده می‌کنند؛
بیشتر از ۵۴ درصد مردم رفتار تنفرآمیز با معتادان دارند؛
۶۱درصد معتادان از هرویین استفاده می‌کنند؛ ۳۳درصد مهاجران از ایران برگشته ۲۸درصد مهاجران از پاکستان برگشته به مواد مخدر آغشته‌اند.
موسسه فرهنگی اجتماعی جوانان کابل در پیشنهادی از نهادهای جامعه مدنی خواسته است که در راستای بلند بردن سطح آگاهی مردم تلاش کند: «نهادهای جامعه مدنی و مسوولانی که در این راستا فعالیت دارند وظیفه دارند تا سطح آگاهی مردم را در رابطه با اضرار مواد مخدر بلند ببرند تا ما بتوانیم… استفاده از مواد مخدر را به حداقل برسانیم. نهادهای مدنی افغانستان وظیفه دارند تا به قسم گروه‌های فشار بالای نهادهای مسوول حکومتی و غیرحکومتی دادخواهی کنند تا حداقل پالیسی مشخصی در راستای محو و کاهش مواد مخدر به‌وجود بیاید و یا اگر پالیسی وجود دارد، برای تطبیق آن تلاش شود.»
شمار معتادان افغانستان از سوی نهادهای حکومتی و غیرحکومتی بیشتر از یک میلیون گفته شده است. این رقم نظر به نفوس کشور بسیار بلند خوانده می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :