نامه تورانیان باستان به بـازار آمـد

- احمد کمال ناطقی

نامه تورانیان باستان، کتابی در باره تاریخ و تمدن هزاره‌ها، وارد بازار کتاب افغانستان شد. این کتاب را خادم‌حسین ناطقی شفایی، به شیوه تحقیق نوین تالیف کرده است که در بازشناسی تورانیان، سخن اول را می‌زند. «نامه تورانیان باستان»، هزاره‌ها را با شیوه جدید به معرفی می‌گیرد. واژه‌های سکا، سیت، سکولوت، آسکا عناوینی‌اند که در تورات و کتاب‌های تاریخ کلاسیک آمده‌اند و به‌گونه‌ای در مورد این مردمان بحثی صورت گرفته و از آن منابع کهن در این کتاب استفاده شده است. روی هم رفته، مباحث این کتاب مستند است.
این کتاب، به‌گونه‌ای مستند هزاره‌ها را از تبار «ساکایی» معرفی می‌کند و آنان را از اقوام ماقبل تاریخ و ماقبل آریایی در فلات ایران می‌داند و زیستگاه این مردمان را از چین تا اروپا، پراکنده دانسته که در این گستره وسیع جغرافیایی، در تحولات بزرگ سیاسی، اجتماعی نقشی برازنده داشته‌اند. در اثر جابه‌جایی سکاها و تغییر مکان آنان، امپراطوری‌هایی از میان رفته یا کشورهای جدیدی به وجود آمده است. این جابه‌جا شدن سکاها، عمدتا در نتیجه جنگ‌های ممتد و پیروزی دولت‌ها و قبایل بود. لهذا این مردمان را «چین و اروپایی» می‌نامیم، اگرچه عنوان و یا لقب کهن آنان در تاریخ قدیم «آسیانی» ذکر شده است.
همان‌گونه که احمد خلیل‌الله مقدم، در کتاب تاریخ مستند ایران سکاها را اقوام ماقبل آریایی دانسته است و آنان را تبار آسیانی خوانده است. هم‌چنین حبیب‌الله آیت اللهی، ایلامی‌ها، سغدی‌ها، سکاها، باختریان و… را از نژاد آسیانی دانسته و خاطرنشان کرده است که با گروه‌های گسترده و سازمان‌یافته آریایی در آمیخته‌اند.
آسیانی‌ها به تباری اطلاق می‌گردد که نه به سامی‌ها تعلق دارد و نه به آریایی‌ها و هندو اروپایی‌ها. اقوام اورارتوها، عیلامی‌ها، میتانی‌ها و سکاها از این نژاد به‌شمار می‌روند.
زنده‌یاد غبار نوشته است هزاره‌ها از قدیم‌ترین عشایر سیستان است که به غرجستان مهاجرت کرده‌اند. آن‌ها لقب باستانی خود را که همان واژه «داهی» است در ابتدای اسامی‌شان حفظ کرده‌اند. مانند داهی زنگی، داهی کندی و… موصوف افزوده است که کوروش هخامنشی بعد از غلبه بر بابل به جنگ با افغانستان پرداخت و به‌دست قبیله داهی شاخه آسکایی کشته شد. در این نبشته کوتاه سزاوار نیست که تمام دلایل آسکایی بودن هزاره‌ها را که یک تیره از تبار آسیانی‌اند، متذکر شد.

اشتراک گذاري با دوستان :