مسوولان محلی تخار در امر مبارزه با مواد مخدر ناکام هستند

- نورالعین- کندز

شماری از باشندگان ولایت تخار، کارکرد مسوولان و نهادهای مبارزه با مواد مخدر این ولایت را در مقایسه با میزان قاچاق مواد مخدر، ناچیز می‌خوانند و می‌گویند که مسوولان در امر مبارزه با تخریب کشتزارهای کوکنار و بازداشت قاچاقبران ناکام هستند.
این باشندگان می‌گویند که شماری از ولسوالی‌های ولایت تخار که هم‌مرز با تاجیکستان است، مورد توجه‌ قاچاقبران و مافیای مواد مخدر قرار گرفته، اما نیروهای امنیتی در این راستا تاکنون موفق عمل نکرده‌اند.
عبیدالله بصیری، از دانشجویان دانشگاه تخار، می‌گوید که جغرافیای مافیا در تخار گسترده است و دست‌آوردهایی که در سال گذشته، نهادهای مبارزه با مواد مخدر داشته‌اند، ناچیز است.

باشندگان تخار می‌گویند که معتادان این ولایت می‌توانند به آسانی از کوچه و روستا مواد مخدر بخرند.
آنان مدعی‌اند تا زمانی‌که از دسترسی معتادان به مواد مخدر و از عرضه‌ی آن جلوگیری نشود، دشواری‌ اعتیاد پابرجا خواهد ماند.

آقای بصیری گفت: «در بخش کشت درست است که ولایت تخار نزدیک به صفر رسیده است و این دست‌آورد خوبی به‌شمار می‌رود، ولی در بخش قاچاق، هنوز میزان دست‌آوردها اندک است.»
این در حالی است که مسوولان پولیس مبارزه با مواد مخدر تخار می‌گویند که آنان تلاش‌های فراوانی را در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام داده‌اند.
رجب ‎‌محمد، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس این ولایت می‌گوید که آنان در جریان سال گذشته، با همکاری برخی از نهادها هماهنگی خوبی ایجاد کرده‌اند.
آقای محمد گفت: «دست‌آوردهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جریان سال گذشته، از سوی فرماندهی پولیس، به رسانه‌ها داده می‌شود و من این را می‌گویم که کارکردهای ما در تخار در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نسبت به گذشته، بهتر شده است.»
در همین حال، شماری از باشندگان ولسوالی‌های کلفگان و رستاق تخار می‌گویند برعلاوه‌ی این‌که کشاورزان این دو ولسوالی در زمین‌های خود کوکنار کشت می‌کنند، در این ولسوالی‌ها شماری از قاچاقبران نیز حضور دارند.
ویس‌الدین خطیب، از باشندگان ولسوالی کلفگان این ولایت گفت: «تاکنون نیروهای امنیتی کم‌تر در راستای تخریب کشتزارهای کوکنار و بازداشت قاچاقبران این ولسوالی اقدام کرده‌اند.»
به‌گفته‌ی خطیب، در حال حاضر شماری از کشاورزان این ولسوالی آزادانه کوکنار می‌کارند و قاچاقبران آزادانه مواد قاچاق می‌کنند.
باشندگان تخار می‌گویند که معتادان این ولایت می‌توانند به آسانی از کوچه و روستا مواد مخدر بخرند.
آنان مدعی‌اند تا زمانی‌که از دسترسی معتادان به مواد مخدر و از عرضه‌ی آن جلوگیری نشود، دشواری‌ اعتیاد پابرجا خواهد ماند.
نثار از باشندگان ولسوالی رستاق گفت: «در این ولسوالی فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر آزادانه مواد می‌فروشند، اما کسی نیست که از کار خلاف آنان جلوگیری کند. معتادان این ولسوالی روزبه‌روز به همین دلیل بیشتر می‌شود.»
از سویی هم، مقام‌های فرماندهی پولیس تخار می‌گویند که سربازان پولیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی تاکنون دست‌آوردهایی قابل ملاحظه در امر بازداشت قاچاقبران مواد مخدر داشته‌اند.
خیرمحمد تیمور، فرمانده پولیس تخار به ۸صبح گفت: «در جریان سال گذشته آنان در کارکردهای مبارزه با مواد مخدر خویش، ۱۲۰ کیلوگرام هیرویین، ۶۹ کیلوگرام تریاک، ۲۶۲ کیلوگرام چرس، ۷۶۷ بوتل شراب، ۶۳ کیلوگرام مواد کیمیاوی کشف و ۶۴ تن از قاچاقبران مواد مخدر را با نزدیک به ده عراده وسایط بازداشت کرده‌اند.»
مسوولان ریاست مبارزه با مواد مخدر تخار نیز می‌گویند که از چند سال به این‌سو، میزان کشت تریاک در این ولایت به صفر رسیده است و در بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کارهای زیادی صورت گرفته است.
احمد خالد، رییس مبارزه با مواد مخدر این ولایت گفت: «برای مبارزه جدی با مواد مخدر، تلاش می‌کنیم و در ولایت تخار، میزان کشت کوکنار به صفر رسیده است و این دست‌آورد کلانی است.»
شماری دیگر از مسوولان ولسوالی‌های ولایت تخار، می‌گویند تا زمانی‌که تلاش‌ها برای تنگ‌تر شدن قاچاق مواد مخدر روی دست گرفته نشود، قاچاقبران کاهش نمی‌یابند.
این مسوولان مدعی‌اند که آنان با همکاری نیروهای امنیتی تلاش‌های اساسی را در این راستا آغاز کرده‌اند.
سیف‌الدین مشتاق، ولسوال چاه‌آب ولایت تخار می‌گوید که آنان در جریان سال جاری، مرکز پولیس مرزی را به کمک کشور امریکا می‌سازند که این مرکز می‌تواند کارهای پولیس مرزی را که یکی هم مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، آسان کند.
آقای مشتاق به ۸صبح گفت: «ساختمان تازه برای پولیس مرزی، در منطقه‌ی سمتی ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار، در کنار دریای آمو و مرز میان افغانستان و تاجیکستان ساخته می‌شود که گاه‌گاهی قاچاقبران، از این مسیر برای انتقال مواد مخدر کار می‌گیرند که اعمار این ساختمان می‌تواند جلو قاچاق را بگیرد.»
او گفت که این ساختمان، شامل همه نیازمندی‌های دفتری پولیس مرزی است که در آن منطقه بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر. اثرگذار خواهد بود.
این مقام محلی، کارهای بنیادی برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر را مفید می‌خواند و می‌گوید برای کاهش کشتزارهای کوکنار و بازداشت قاچاقبران، به دست‌آوردهای پایدار نیاز است.
به‌گفته‌ی او برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به موجودیت پولیس آگاه، تاسیسات و وسایط درست نیاز است و کشاورزان نیز برای ترک کشت کوکنار تشویق شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :