شاهراه‌سالنگ برای یک سال از طرف شب مسدود می‌شود

۸صبح، پروان: مقام‌های وزارت فواید عامه، می‌گویند که شاهراه سالنگ پس از این برای یک‌سال از طرف شب به‌روی ترافیک مسدود می‌شود.
داکتر احمدشاه وحید، معین حفظ و مراقبت سرک‌های وزارت فوایدعامه به ۸صبح گفت: «به‌خاطر بازسازی فرش و تنویر تونل سالنگ که از سوی وزارت فوایدعامه با همکاری آیساف به هزینه‌ی۱۱میلیون دالر به مدت یک سال قرارداد شده، این شاهراه شب‌هنگام به‌روی مسدود می‌شود.»
به‌گفته آقای وحید، به تاریخ ۱۵حوت، موترهای باربری و مسافربری از ساعت ۹شام الی ۵صبح اجازه‌ی تردد از شاهراه سالنگ را ندارند.
آقای وحید، افزود افرادی که به‌خاطر میله‌ی گل‌سرخ به مزارشریف می‌روند، در جریان روز سفر کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :