وزیر خارجه آلمان: دوستی آلمان با افغانستان نقطه پایان ندارد

آلمان یکی از عمده کشور‌های جهان است که در طول چهارده سال گذشته برای بازسازی افغانستان، فعالیت زیادی انجام داده است. از استقرار چند هزاری نیرو‌های آلمانی در چارچوب نیرو‌های ناتو در افغانستان تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های...
ادامه مطلب
افغانستان «جنگ با تروریسم» و ایالات متحده- قسمت چهارم و پایانی

افغانستان «جنگ با تروریسم» و ایالات متحده- قسمت چهارم و پایانی

محور شرارت و تعارض ۶۹ ساله شد

محور شرارت و تعارض ۶۹ ساله شد

رکای ششم؛ بزرگ‌ترین کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان

رکای ششم؛ بزرگ‌ترین کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان