افغانستان «جنگ با تروریسم» و ایالات متحده- قسمت چهارم و پایانی

افغانستان «جنگ با تروریسم» و ایالات متحده- قسمت چهارم و پایانی

کانادا با جدیت بیشتر به نبرد با داعش بر می‌گردد

کانادا با جدیت بیشتر به نبرد با داعش بر می‌گردد

احیای مجدد اقتصاد افغانستان  با استفاده از ذخایر گاز طبیعی

احیای مجدد اقتصاد افغانستان با استفاده از ذخایر گاز طبیعی