آیا پاکستان قابل اعتماد است؟

آیا پاکستان قابل اعتماد است؟

حکومت افغانستان در کوتاه‌مدت مشکلات زیادی را باید حل کند؛ حکومتی که خزانه‌اش خالی است و در همین اواخر برخی از کشورهای غربی به‌صورت اضطراری...