عظیمی رفت راشد آمد

8صبح، کابل: رییس‌جمهور غنی استعفای عبدالسلام عظیمی، رییس پیشین دادگاه عالی را پذیرفته و به‌جای او عبدالرشید راشد را به‌عنوان سرپرست و قاضی القضات معرفی کرده است. رییس‌جمهور در نخستین روز آغاز کارش از فساد در نهادهای...
ادامه مطلب
مسیحیان کابل

مسیحیان کابل

رولا غنی، بانوی اول افغانستان، یک مسیحی است، ولی برخلاف تصور عموم، او اولین عیسوی‌مذهبی نیست که همسر یک حاکم افغانستان شده است. اشرف‌غنی، در...