مردم افغانستان سزاوار یک حکومت بهتر استند

بار‌ها طی سفر‌هایم به افغانستان با یک حقیقت ژرف مواجه شده‌ام: افغان‌ها یک آینده‌ي بهتر می‌خواهند و سزاوار آن هستند. شما مردم افغانستان می‌خواهید بدون ترس زندگی کنید؛ زمینه تحصیلِ بهتر را برای کودکان‌تان مهیا سازید؛ بهترین...
ادامه مطلب
نبود ذخایرآبی بزرگ مشکل عمده محیط‌زیست و زراعت

نبود ذخایرآبی بزرگ مشکل عمده محیط‌زیست و زراعت