موافقت‌نامه امنیتی امروز به رای‌گیری گذاشته می‌شود

8صبح، کابل: مجلس نمایندگان تصمیم گرفته تا موافقت‌نامه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده امریکا امروز به رای‌گیری گذاشته شود. در صورتی‌که این موافقت‌نامه از مجلس رای بگیرد، حمایت‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی ناتو و امریکا از...
ادامه مطلب