نتایج انتخابات اعلام شد: اشرف‌غنی رییس‌جمهور؛ عبدالله عبدالله رییس اجرایی

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج انتخابات دور دوم را اعلام کرد. اما این نتایج نه ارقامی داشت و نه هم درصدی‌ای. رییس کمیسیون انتخابات در کنفرانس کوتاهی حاضر شد و نتایج را از روی یک ورق قرائت کرد....
ادامه مطلب