تروریسم بین المللی تهدید مشترک است

تروریسم بین المللی تهدید مشترک است

جلالتمآب جنرال چانگ وانگوان (Chang Wanquan) کنسولر دولت و وزیر دفاع جمهوری مردم چین، جلالتمآبان وزرا، جنرالان دانشمندان، خانم‌ها و آقایان، از جنرال لوی چنگ جون (Lui Chengjun )...